Som kunde til Hammerfest Energi betaler jeg per i dag i nettleie fastbeløp kr 2400,- per år, eller omtrent kr 200,- per måned. Ifølge rundskriv fra Lucerna, som er det nye navnet til Hammerfest Energi, blir den nye nettleie avhengig av hvor mye strøm jeg bruker den timen i måneden jeg bruker mest strøm. Minste sats for forbruk under 5 kWt per time er på kr 356,- per måned, eller 4272,-per år. En pris øke på hele 78 % i forhold til dagens pris.

De fleste av oss vet ikke hvor mye strøm vi bruker per time, den gamle overforbruksmåleren er demontert for lenge siden. Bruker jeg over 5kW i en time i løpet av måneden øker månedsprisen for fastbeløpet til 409,- per måned, eller 4908,- per år mot dagens pris på 2400,-. Mere enn en fordobling av prisen.

Per i dag betaler jeg 18,7 ære per kW i energiledd vinterstid. Med det nye systemet koster det samme energileddet vinterstid 23,58 øre på dagtid og 11,58 øre på natta. Gjennomsnittlig 18,61 øre.

(18 timer x 23,58 pluss 8 timer x 11,58. Summen delt på 24 timer i døgnet.) Dette er 0,03 ære mindre enn i dag. Regnestykket er likevel ikke representativ, fordi de fleste bruker mindre strøm om natta når de ikke tilbereder maten på induksjonsovn, bruker varmtvann eller vasker klær etc.

Så, når sjefen for Energi Norge Knut Kroepelien påstår, at den nye nettleien er til fordel for kundene er dette ren bløff. Nettselskapene kommer til å øke sine inntekter grovt på kundenes bekostning. De aller fleste hjem er ikke utstyrt med en alarm som varsler deg om at kapasitetsleddet, det de før kalte for fastbeløpet, øker om du ikke reduserer strømforbruket til under 5kW akkurat den ene time i måneden du har bruk for å trekke 5,1 kw.

Alfred Sachs