147 barn ble i fjor født under transport, mens 121 barn ble født hjemme uten at det var planlagt hjemmefødsel. 26 barn ble født andre steder.

Andelen slike fødsler var i fjor den laveste på 20 år, ifølge Medisinsk fødselsregister i Folkehelseinstituttet.

I 2019 var det 5,3 slike fødsler per 10.000. I 2003 var andelen hele 7,7 per 10.000, og det ble født 441 barn.

– Dette er svært gledelig ettersom barna som fødes ved ikke-planlagt fødsel utenfor institusjon har en hyere risiko for alvorlig utfall, sier overlege Kristine Marie Stangenes ved Medisinsk Fødselsregister.

Andelen fødsler som skjer utenfor institusjon uten at det er planlagt, er høyest i Innlandet, Nordland og i Troms og Finnmark.

(©NTB)