Mandag starter rettssaken mot islendingen som er tiltalt for drapet på halvbroren sin i Mehamn. For oss i Finnmarken er det viktig å være til stede og rapportere fra det som kommer fram. Vi gjør ikke dette ut fra et ønske om å brette ut detaljer fra enkeltpersoners privatliv, men fordi vi som samfunn har behov for svar på hva som har skjedd når en av oss har blitt drept.

Dette er helt i kjernen av pressens samfunnsrolle, som også er nedfelt i vårt eget etiske regelverk, Vær varsom-plakaten: «Det er pressens rett å informere om det som skjer i samfunnet og avdekke kritikkverdige forhold».

Det er ingen tvil om at neste uke blir krevende for alle berørte parter. Da skal vi tilbake til Mehamn 27. april 2019, og natten da islandske Gísli Thor Torarinsson (40) ble drept. Morgenen etter ble halvbroren pågrepet i tettstedet Gamvik.

Nå er han tiltalt for forsettlig drap, noe som forenklet sagt innebærer at politiet mener han i øyeblikket har ment å ta livet av offeret. Dette skiller seg fra «overlagt drap», som innebærer at handlingen er planlagt, og «uaktsomt drap», der drapet har skjedd ved et uhell. Tiltalte selv fastholder at det hele var nettopp det, et uhell.

Hans advokat Bjørn André Gulstad mener det ikke kan bevises at halvbroren til den avdøde tok det bevisste valget om å trykke på avtrekkeren.

«Tvert imot ser jeg flere bevis for at skuddet ble utløst av en helt annen årsak enn et bevisst valg fra min klient om å trekke av. Disse bevisene støttes igjen av andre bevis som jeg ikke vil kommentere nærmere før saken kommer opp,» uttalte han til iFinnmark i mars i år.

Dette spørsmålet blir selvfølgelig helt sentralt i rettssaken kommende uke. Det gjør også de øvrige lovbruddene mannen står tiltalt for i forbindelse med drapet. I forkant skal han ha truet med å drepe halvbroren og hans kjæreste. Han skal også ha stjålet offerets husnøkler, og brukt disse til å låse seg inn i boligen. Videre mener politiet at han bevæpnet seg med en hagle, og ventet i halvbrorens hjem. Det fatale skuddet skal ha falt under et basketak. Til slutt skal han ha stjålet offerets bil, og kjørt denne fra Mehamn til Gamvik. Han skal også ha vært påvirket av alkohol og narkotika da drapet fant sted, og er også tiltalt for kjøring i ruspåvirket tilstand.

«Min klient erkjenner de faktiske forholdene så langt som å ha ønsket å true sin bror i en fortvilt livssituasjon. Han hadde aldri til hensikt å ta livet av ham. (...) Det som er tatt inn i tiltalen samsvarer i all hovedsak med min klients framstilling. Å definere dette som forsettlig drap og ikke uaktsomt, henger ikke sammen,» mener forsvarer Bjørn André Gulstad.

Bistandsadvokat Mette Yvonne Larsen representerer den avdødes samboer, og er helt uenig.

«Jeg skjønner ikke hvordan det skal være uaktsomt, når tiltalte tar med seg et våpen for å oppsøke sin bror i raseri. La våpenet ligge hjemme om det skal kunne kalles uaktsomt,» har hun tidligere uttalt til iFinnmark.

Neste uke vil dette bli nærmere belyst.

Men det er også en rekke andre forhold i denne saken som er av stor offentlig interesse. I kjølvannet av drapet gikk nemlig lokalsamfunnet i Gamvik kommune hardt ut mot politiet, som de mente ikke hadde gjort nok for å følge opp tiltalte før den fatale natta.

Tiltalte hadde nemlig besøksforbud både mot den avdøde mannen og hans kjæreste, et besøksforbud han fikk beskjed om over telefon fra politiet. I tiden forut for drapet var han på en institusjon utenfor kommunen. I denne perioden skal han ha lagt igjen et ubesvart anrop på telefonen til offerets kjæreste. Politiet har sagt at dette ble tatt opp med den tiltalte gjennom en samtale.

«Det er ikke vanlig at politiet går til pågripelse ved et slikt brudd på besøksforbud. I samtale med politiet fredag 26. april ga siktede uttrykk for at han forsto at han hadde besøksforbud og hadde ingen intensjon om å bryte dette. Han ønsket selv å komme på lensmannskontoret så snart det åpnet mandag 29. april for å få å gi en forklaring angående forholdene rundt dette og besøksforbudet,» har avsnittsleder for taktisk etterforskning i Finnmark politidistrikt, Torstein Pettersen, fortalt til iFinnmark.

I Mehamn har befolkningen vært kritisk til at besøksforbudet ble formidlet over telefon, og ikke gjennom oppmøte av uniformert politi.

«Hele vitsen med et forebyggende politi er jo at man oppsøker og viser at man er til stede. En telefon fra et lensmannskontor er ikke godt nok. Man møter opp uniformert når man overleverer et besøksforbud. Uniformert politi har en preventiv virkning,» har tidligere ordfører og nå Senterparti-politiker, Marius Nilsen, uttalt.

Han mener også at politiet mottok bekymringsmeldinger om at den tiltalte mannen hadde våpen. Politiet har på sin side sagt at det ikke var «skjellig grunn til mistanke om at han var i besittelse av ulovlig våpen».

En faktor er også den tiltalte mannens rulleblad fra Island. Der er han blant annet dømt for voldtekt, vold, frihetsberøvelse, og ruskjøring. Da iFinnmark brakte denne nyheten 30. april i fjor, ønsket ikke politiet å svare på spørsmål om dette rullebladet var kjent for dem i forkant av drapet. Halvannet år seinere står dette spørsmålet fortsatt ubesvart.

Politiet har for øvrig måttet tåle flere spørsmål i denne saken. For også her tok det tid før patruljen var på plass ved huset der Torarinsson var skutt. NRK Finnmark kunne i mai 2019 avdekke at det var ambulansepersonell som var først på stedet, og at de måtte vente i over 40 minutter før de kom inn til offeret. De har nemlig ikke lov til å ta seg inn på et åsted der det kan være vold og våpen involvert. Politiet har selv bekreftet at det tok 53 minutter fra nødmeldingen fra Mehamn kom, til politiet var på plass. De har samtidig uttalt at denne ventetiden ikke hadde betydning for utfallet i saken med tanke på de alvorlige skadene offeret var påført.

Kommende uke vil forhåpentligvis alle detaljer falle på plass i denne saken. Bare slik kan de berørte partene legge saken bak seg og gå videre med sine liv. Og selv om det selvfølgelig er de berørte som er hovedpersonene i denne saken, er det viktig at også resten av samfunnet får svar. Vi må få vite hva som har skjedd i forkant av denne skjebnesvangre natten for halvannet år siden, og hvorfor utfallet ble som det ble. Og så må vi kunne forsikre oss om at den tiltalte mannen får en rettferdig rettergang, der alle sider av saken blir belyst.

Derfor er vi til stede når retten settes mandag.