Gå til sidens hovedinnhold

Delvis seier over grunneieren: Bygdefolket får forvalte sine egne ressurser

Artikkelen er over 4 år gammel

Bygdelag med nesten fullstendig seier over grunneieren: Får forvalte ressursene selv

Nesseby bygdelaget krevde at lokalbefolkningen selv skal få styre og forvalte ressursene i et område på 470 kvadratkilometer.

Utmarksdomstolen kom til at styringsretten ikke gjelder i den østligste delen av tvisteområdet, hvor bosatte i Vestre Jakobselv over lang tid hadde utøvd tilsvarende bruk som folk fra tettstedet Nesseby i kommunen med samme navn.

Det skriver utmarksdomstolen for Finnmark i en pressemelding.

Les noe av bakgrunnen: Bygdelaget går til sak: – Naturen bør forvaltes av folk med lokal kunnskap

Bygdefolket har dominert

I den øvrige delen av tvisteområdet, som utgjør noe i underkant av 400 kvadratkilometer, mener retten bygdefolket har en opprinnelig rett til styring av ressursene, som verken staten eller andre har brutt ned.

I dette området har bygdefolkets bruk vært dominerende, ifølge utmarksdomstolen.

Fikk ikke fisket

– Jeg føler dette er nærmest en full seier for våre rettigheter, sier den fornøyde bygdelagslederen Gunn-Britt Retter.

Hun understreker at bygdelaget kjørte saken på bruksrett for alle innbyggere - ikke bare foreningens medlemmer.

– FeFo er fortsatt eier. Vi regner med å fortsatt samarbeide tett med dem, sier Retter.

Retten gjelder forvaltning av jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt, ferskvannsfiske, sanking av egg og dun, stikking av torv til brensel og annet husbehov, plukking av multer samt forvaltningen av bufebeitet. Retten gjelder også disponeringen av avkastningen av ressursene.

Retten omfatter ikke reguleringen av fisket i Bergebyelva. Dommen er enstemmig.   

Kan anke

FeFo er overrasket over at dommen går så sterkt i bygdelagets favør.

– Vi registrerer utmarksdomstolens konklusjon, og vil nå sette oss grundig inn i dommen før vi vurderer en eventuell anke. Det viktigste for FeFo vil være virkningen for andre brukere og rettighetshavere i området, sier direktør Jan Olli gjennom en pressemelding.

FeFo er som grunneier automatisk part i en slik sak. FeFo har etter domsavsigelsen en ankefrist på én måned. Styret avgjør om dommen ankes.

Styret er oppnevnt av Sametinget og Finnmark fylkeskommune.

 

Kommentarer til denne saken