Steil konflikt mellom reinbeitedistrikt og sauebonde: Brutte løfter, ulovlige gjerder og ihjelsultet rein

«Etter å ha ventet i sju år, med brutte løfter om endelig saksbehandling før sommeren, satte jeg opp gjerdet for å berge lammingen», sier bonden. «Gjerdene har forårsaket en dyretragedie. Vi krever erstatning og at gjerdene rives», sier reindrifta.