På det siste rådsmøtet før jul ble det kjent at Sametingsrådet innvilget 200.000 kroner i støtte til en sløyelinje til fiskemottaket i Kløvnes.

– Det er veldig hyggelig at vi kunne gi penger til et så viktig tiltak i Nesseby. Vi ser en økning i fiskeriaktivitet i Nesseby og derfor er det viktig at vi bidrar fordi det gir store muligheter for fiskerinæringen. Vi må satse og legge til rette, sier sametingsråd Silje Karine Muotka og legger til at det har vært et spleiselag.

– Nå er det ikke bare vi som har gått inn med penger. Nesseby kommune har gått inn med store summer, Sametinget og næringslivet i kommunen. Ikke minst har de lokale fiskerne jobbet veldig mye dugnad, forteller Muotka.

Roser de lokale

Sametingsrådet har også tidligere støttet selve fiskemottaket på Kløvnes som ble åpnet i april i år. Fiskemottaket var et resultat av fellesinnsats fra blant annet Nesseby kommune, Sametinget og næringslivet.

– Jeg vil likevel særlig trekke fram de lokale fiskerne, som har bidratt med en egeninnsats i prosjektet med både riving av det gamle anlegget og i oppføring av nytt anlegg. De har imponert meg og det er derfor veldig hyggelig å kunne gjøre det kjent at Sametinget støtter sløyelinja som letter arbeidet nettopp for fiskerne i stor grad, sier sametingsråden.

Muotka mener det er en tydelig prioritering fra kommunen som gir giv til fiskerinæringen i området.

– Det er ingen tvil om at Nesseby er en bra og framtidsrettet kommune. Sløyelinja er allerede på plass, men dette er selvsagt også en måte for oss fra Sametinget å vise at vi støtter kommunens offensive satsing på fiskeri og den tilretteleggingen som kommunen bidrar med for næringa, sier Muotka.

LES OGSÅ: Dette anlegget gir bygda flere arbeidsplasser

(Teksten fortsetter under bildet)

 

– Kjempegreier

En av dem som har vært med å få i gang både fiskemottaket og sløyelinjen er Torbjørn Johansen. Johansen er meget fornøyd med at Sametingsrådet nå har gitt penger til sløyelinjen.

– Jeg synes det er kjempegreier. Nesseby kommune kjøpte blant annet hodekappemaskinen som blir brukt, og jeg vil tro kommunen har et lån som kan være fint å få betalt litt ned på. Kommunen er ikke så stor, så vi har ikke så mye penger, sier Johansen og legger til at uten drahjelp hadde de ikke hatt et så bra fiskemottak.

– Uten kommunen, Sametinget og fiskere med ståpåvilje hadde vi nok ikke hatt et så bra mottak. Hodekappemaskinen har for eksempel sløyet mellom tre og fire hundre tonn, så det er til veldig stor hjelp, forteller Johansen.

En annen som har vært en stor pådriver for fiskemottaket og sløyelinjen, og som Johansen roser, er Edgar Olsen.

– Edgar skal ha mye av æren for at vi fikk fart på det hele. Det er selvsagt mange som har vært utrolig flinke og fiskere som har trukket i tråer, men Edgar har virkelig gjort en stor innsats, sier Johansen.

Olsen er også fornøyd med at de har fått innvilget penger.

– Selvsagt er det fine greier. Det er flott at Sametinget støtter oss, noe de har gjort før også. Pengene kommer nok godt med og det er veldig positivt at vi har så mange i ryggen, sier Olsen.