Fikk ja til å bygge fjøs. Det liker ikke naboen: – Ligner ikke grisen

Sauebondens fjøsplaner har skapt protester fra reindrifta og en lokal grunneier som beskylder de ansvarlige politikerne for å undergrave vanlige folks rettsoppfatning ved å tillate byggingen.