Kommunen har 952 innbyggere og er blant de minste i hele landet, og at nærmere ti prosent av befolkningen møtte, imponerte både ordfører Knut Store og rådmann Marit Helene Pedersen.

Den kommunale arbeidsgruppen som hadde laget en fyldig oversikt over sterke og svake sider i de kommunale tjenestene, oppfordret de frammøtte til å komme med innspill. Blant annet ble folket spurt om det skal arrangeres en folkeavstemning.

- Vi kommer til å forberede en sak for kommunestyret. 26. april vil det bli tatt stilling til dette. Rådet fra eldrerådet er i alle fall klart; de vil ha folkeavstemning, og ikke bare det, de ønsker at den skal være bindende, sier rådmann Marit Helene Pedersen.

Formannskapet har vedtatt at de ønsker at kommunen skal bestå, men har også åpnet opp for å slå seg sammen med Sør-Varanger. Et tredje alternativ er en storkommune bestående av dagens kommuner.

LES OGSÅ: I morgen skal Nessebys framtid drøftes

Tanas sentraliseringspolitikk skremmer

Kjell-Harald Erichsen som er kommunestyremedlem for Tverrpolitisk liste/Høyre, lurte på hvorfor en sammenslåing med nabokommunen Tana er lite aktuelt.

- Her har vi hørt om hvor godt samarbeidet på en rekke områder med Tana fungerer. Likevel vil man ikke se mot Tana. Hva er årsaken til dette, spurte Erichsen.

- Her ligger det en politisk begrunnelse bak, og det må ordføreren svare på, kommenterte rådmann Pedersen.

Og svaret fra ordfører Store overrasket trolig mange på møtet.

- Tana fører en sentralseringspolitikk som ikke vil være bra for oss i Nesseby. Vi er redd for at hvis vi blir en del av Tana, så forsvinner Nesseby. Slår vi oss sammen med Sør-Varanger vil avstanden gjøre at det ikke vil være mulig å sentralisere helseinstitusjoner, skole og barnehage. Jeg tror muligheten for at Nesseby vil bestå slik som i dag dersom vi går mot Sør-Varanger, fortale Knut Inge Store.

Han viste også til hva som har skjedd med kommunale arbeidsplasser i Austertana.

- Her legger de ned, og bygda vil jo knyttes til Båtsfjord eller Berlevåg, sa Store.

- Vi er i en unik situasjon

På folkemøtet viste rådmann Marit Helene Pedersen til en av flere positive sider ved Nesseby.

- I min opprinnelige hjemkommune Loppa er det stort sett folk som er på min mors alder på 70-80 år. Det unike med Nesseby er at vi har en stor andel unge her. Vi blir også glade for å høre at de ofte fortelle positive ting om Nesseby, sa hun på folkemøtet.

Forøvrig er innbyggertallet i Loppa nå lavere enn i Nesseby. Loppa hadde 950 innbyggere ved utgangen av fjerde kvartal i 2015.

Pedersen fortalte også en liten historie med glimt i øyet som hun relaterte til innbyggertallet og demografien.

- Jeg skal jo skrive under på alle innkjøp som foretas, men da helsesøstra kom inn og ville kjøpe en masse prevensjonsmidler, så lurte jeg på om jeg skulle underskrive dette eller bare kaste det i søpla, sa hun.

Det var stor enighet på møtet om det samiske i kommunen må bestå i framtida.