Omkamp om Nesseby-ressursene: Han vil ta bygdelaget til høyesterett

NY RUNDE: Nesseby Bygdelag vant i utmarksdomstolen. De fastboende fikk eksklusiv rett til å forvalte bruksrettighetene til utmarksområdet. FeFo-direktør Jan Olli anbefaler en anke.

NY RUNDE: Nesseby Bygdelag vant i utmarksdomstolen. De fastboende fikk eksklusiv rett til å forvalte bruksrettighetene til utmarksområdet. FeFo-direktør Jan Olli anbefaler en anke. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

Bygdelaget i Nesseby må forberede seg på omkamp for den eksklusive bruksrettighetene til utmarken ved egen stuedør.

DEL

Direktøren i FeFo, Jan Olli, anbefaler styret å anke Nesseby-dommen av 23. januar 2017 til Høyesterett.

FeFo har vurdert konsekvensene av- og de prinsipielle sidene ved dommen i Utmarksdomstolen for Finnmark. Det opplyser grunneieren i en pressemelding.

Nesten hele området

Nesseby bygdelag krevde at lokalbefolkningen selv skal få styre og forvalte ressursene i et område på 470 kvadratkilometer. Bygdelaget fikk nesten fullstendig medhold.

Utmarksdomstolen kom til at styringsretten ikke gjelder i den østligste delen av tvisteområdet, hvor bosatte i Vestre Jakobselv over lang tid har utøvd tilsvarende bruk.

Dommen falt 23. januar i år, og gjelder for «den fastboende befolkningen» innenfor et avgrenset område.

LES OGSÅ: Bygdefolket får forvalte sine egne ressurser

Berører alle finnmarkinger

Retten gjelder blant annet forvaltning av jakt på storvilt, jakt og fangst av småvilt, ferskvannsfiske, sanking av egg og dun, stikking av torv til brensel og annet husbehov, og plukking av multer.

Retten gjelder også disponeringen av avkastningen av ressursene.

FeFo-direktør Jan Ollis avgjørelse om å anbefale en anke, er i tråd med en vurdering utført av advokatfirmaet Hjort.

FeFo eier nesten all grunn i Finnmark fylke. Styret består av medlemmer fra Finnmark fylkeskommune og Sametinget. FeFo skal forvalte grunnen til beste for alle finnmarkinger.

FeFo skriver videre:

«FeFo-direktøren mener det er viktig å få en prinsipiell avklaring fordi utmarksdomstolen vurderer betydningen av statens disposisjoner annerledes enn Finnmarkskommisjonen og tidligere utredninger knyttet til dette.

Saken vil også ha stor praktisk og rettslig betydning for kommende saker. Dommen vil videre få flere konsekvenser for samiske interesser og interessene til fastboende i Finnmark for øvrig.

I tillegg har Reinbeitedistrikt 5/6 varslet at det vil erklære partshjelp ved en anke til Høyesterett.»

Artikkeltags