Nektes dekning av tapt arbeidsfortjeneste: – Kan tvinges til å slutte i politikken

Børre St. Børresen (V) har søkt om å få dekket tapt arbeidsfortjeneste med 10 000 kroner for fire politiske møter høsten 2019, men kommunen har ikke godkjent kravet. Nå hevder Børresen at han risikerer å måtte trekke seg fra politikken.