Elektrifisering og el-overføring vil kunne føre til et kraftunderskudd også i vår del av landet. Det er sannsynlig at dette vil belastes befolkningen gjennom høyere priser, og det i et område hvor man av klimatiske årsaker, med vinterforhold i opptil åtte måneder av året, har behov for rimelig energi.

For noen kan familieøkonomien bli krevende, og flere kan finne det formålstjenlig å forlate regionen. Bruk av svært store mengder landsstrøm offshore og overføring fra nord til sør kan dessuten virke hemmende på nye næringsetableringer i regionen, da en av få fordeler med å etablere seg i Finnmark er nettopp kraftprisen. Gjennom dette vil også arbeidsmarkedet kunne stoppe delvis opp.

Finnmark Sp ber partiet sentralt og Sp/Ap-regjeringa revurdere planene om å elektrifisere LNG-fabrikken på Melkøya, som er et av verdens mest energieffektive gassanlegg. Skulle elektrifisering tvinge seg fram på grunn av Parisavtalen e.l., må dette skje i form av strøm fra nye, fornybare kilder som utvikles i regionen.