Finnmark Senterparti har lenge argumentert for at regjeringen må stoppe dagens planer om å elektrifisere Melkøya med strøm fra dagens nett. En slik elektrifisering har allerede satt, og vil fortsatt sette, en effektiv stopper for annen industrietablering og opprettelse av arbeidsplasser i hele Troms og Finnmark, da det meste av landstrømmen er reservert til Melkøya.

Det er pr. 31/1-23 ingen tilgjengelig strømkapasitet til å etablere ny industri i Troms og Finnmark som fordrer mer enn 1 TWh. Det vil med andre ord si at ingen nye større arbeidsplasser kan skapes i en region som sliter med fraflytting. Dette kan ikke Senterpartiet sitte stille å se på skjer, og må snarest ta grep om denne situasjonen slik at reservert energikapasitet blir fristilt til annen industrietablering.

Finnmark Senterparti minner om det Senterpartiet har lovt i gjeldende stortingsvalgprogram, der det står om elektrifisering av olje- og gass installasjoner, at « ... vi vil ikke gå inn for løsninger som svekker forsyningssikkerheten i det landbaserte kraftsystemet, eller løsninger som direkte eller indirekte svekker rammevilkårene for kraftkrevende industri og driv opp prisene i det norske strømmarkedet». Og i Hurdalsplattformen heter det at «Elektrifisering av sokkelen skal i størst mulig grad skje med havvind eller annen fornybar strøm produsert på sokkelen».

Derfor må regjeringen pålegge Equinor ansvar for å utvikle nye metoder for å nå målene i sitt klimaregnskap. Befolkningen og næringslivet i Finnmark kan ikke bære dette ansvaret.