Gå til sidens hovedinnhold

Nei, NHO – naturen skal ikke ofres

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet Leif Wasskog, fylkesleder i Naturvernforbundet i Finnmark Kjell Derås, sentralstyremedlem, Naturvernforbundet i Porsangerfjorden Naturvernforbundet reagerer kraftig på NHO-direktør Ole Erik Almlids uttalelse om at vi «må tåle naturinngrep for å løse klimautfordringene». Klimakrisa forsterkes når vi ødelegger naturen. Almlid burde samle sine medlemsbedrifter i en storstilt dugnad for energisparing, fremfor å rope ut om en unødvendig rasering av norsk natur.

Klima – og naturkrisen er over oss, og norsk næringsliv leter etter gode miljøtiltak for å kunne fremstå som klimavennlige. Da forventer vi at direktøren for landets største arbeidsgiverorganisasjon faktisk snakker om klimatiltak, ikke om naturrasering. Å redusere bruken av fossil energi er den viktigste måten å få ned norske klimagassutslipp på. Det forutsetter en politisk vilje til kraftig satsing på energieffektivisering, nedgang i transportbehovet og utfasing av petroleumsindustrien. Et fossilfritt Norge i 2040 er mulig uten så mye mer kraft enn vi allerede har, dersom tiltak for energieffektivisering og redusert forbruk tas på alvor. Naturvernforbundet krever at Norge umiddelbart starter arbeidet for å bli et fossilfritt samfunn i 2040, og at dette skjer uten massiv ødeleggelse av naturen.

FNs naturpanel kom i fjor med en alarmerende rapport om dramatisk ødeleggelse av natur og økosystemer som truer vårt eget livsgrunnlag. Stadig nye naturområder ødelegges, asfalteres, dreneres, bygges ut og forurenses, og det ødelegger naturens evne til å rense luft og vann og produsere mat. Ødelagte økosystemer og tap av artsmangfold forverrer klimatrusselen. I en slik krisesituasjon er det utrolig å lese at NHO-direktørens uttalelser om at vi må ofre natur for å beskytte arbeidsplasser og klima.

Å bygge ned verdifull natur for å produsere fornybar energi er ikke et godt klimatiltak. Våre fjell, skoger og kystområder tåler ikke den enorme utbyggingen som Almelid tar til ordet for. I Finnmark, har vi den arktiske naturen og samisk kulturlandskap som i stor grad er uforstyrret av industri og bebyggelse. Det er få slike områder igjen i Norge, og globalt advarer FNs klimapanel (IPCC) om at over 70 prosent av verdens isfrie landarealer allerede er påvirket av menneskelige aktiviteter, og den resterende andelen krymper raskt. Klimaendringene truer samisk kultur og reindrifta, og bevaring av store, sammenhengende og intakte naturområder er viktig for å dempe presset på naturbaserte næringer.

Planområdet til Davvi vindkraftverk ligger på Laksefjordvidda, et av Norges største områder uten større tekniske inngrep. Å bygge hundrevis av vindturbiner med tilhørende veier og anleggsplasser i et område på størrelse med Stavanger vil for all overskuelig fremtid ødelegge den uvurderlige inngrepsfrie naturen på Laksefjordvidda.

Den arktiske vidda er et viktig økosystem. Det som ved første øyekast kan se ut som øde steinrøyser, er i realiteten leveområde for en rekke arter, slik som fjellrypa, de kritisk truede dverggåsa og fjellreven. Og over vidda jakter snøugle, ravn og andre rovfugler etter lemen og andre smågnagere.

I tillegg til de store natur- og landskapsverdiene er området et svært viktig samisk kulturlandskap. Det hellige fjellet Rásttigáisá ligger i umiddelbar nærhet til planområdet for vindkraftverket, og utbygging vil være svært negativt for reindrifta og deres trekk- og flyttveier. Også de steinete fjelltoppene er viktige for reinen, som tilfluktssted fra plagsomme insekter. Reindrifta er allerede under sterkt press både fra en rekke utbygginger, og den samlede belastningen er i ferd med å gjøre det umulig for den neste generasjonen å fortsette den tradisjonsrike næringen.

Planer om bygging av vindkraftindustri i Finnmarks arktiske natur og samiske kulturlandskap har skapt opprør blant folk. Og stadig flere politikere både lokalt og nasjonalt tar til orde for å stanse planene om vindkraft i Finnmark. Motstanden er båret fram av et sterkt folkelig engasjement.

Nei, NHO, det er ikke gjennom rasering av arktisk natur, samisk kulturlandskap og umistelige friluftsområder vi skal redde klimaet. Det skal vi gjøre ved utfasing av fossil energi og en storsatsing på enøk, slik at vi får mer ut av den energien vi allerede ha bygd ut. Og når har NHO tenkt å gå til roten av klimaproblemet? Nemlig det faktum at norske olje og gasspumper går for fullt i en tid hvor vi trenger dramatiske kutt i utslippene av klimagasser. Elefanten i rommet er vel snart så synlig at også NHO kan få øye på den.

Naturvernforbundet

Silje Ask Lundberg (leder)

Leif Wasskog (fylkesleder i Finnmark)

Kjell Derås (sentralstyremedlem, lokallag i Porsangerfjorden)

Kommentarer til denne saken