Gå til sidens hovedinnhold

Nei, forskningsetikken har ikke druknet

Finnmarksdebatten

Dersom det kommer oppdrettsanlegg i Frakkfjorden så ønsker Havforskningsinstituttet å bruke muligheten til forskning. Det betyr ikke at forskningsetikken drukner.

SalCod-prosjektet har fått penger gjennom Forskningsrådet for å studere mulige effekter av lakseoppdrett på ville bestander av torsk. Den beste måten å gjøre det på, er å forske i et område som kan undersøkes både før og etter at det har blitt startet oppdrett der.

LES OGSÅ: Druknet forskningsetikken i Frakkfjorden?

Bakgrunnen for at akkurat Frakkfjorden ble valgt som en mulig kandidat til denne forskningen, er at det har vært planlagt å etablere oppdrett her i lang tid, og at et flertall i Loppa kommunestyre har vært positive. Altså har det vært planer om oppdrett i denne fjorden både før Havforskningsinstituttet kom på banen, og før SalCod-prosjektet eksisterte.

Om det blir oppdrett i Frakkfjorden, er opp til forvaltningen å avgjøre, det er ikke en avgjørelse Havforskningsinstituttet er involvert i. Men det er en del av Havforskningsinstituttet sitt samfunnsoppdrag å forske på miljøeffekter av oppdrett, og dermed naturlig for oss å følge opp en eventuell tillatelse i et område som Frakkfjorden med mer forskning.

Så for å svare på spørsmålet til årsmøtet til Naturvernforbundet i Finnmark: forskningsetikken har ikke druknet. Havforskningsinstituttet har vurdert mange sider ved denne saken, og kommet fram til at dersom forvaltningen åpner for oppdrett i Frakkfjorden så bør vi undersøke hvilke effekter det får for dyrelivet her. Da kan vi få gode svar på hva som skjer både i denne og andre fjorder som følge av oppdrett.

Kommentarer til denne saken