Her var det mange hoder som startet om morgenen kl. 0700 og retur kl. 1530 til Øksfjord.

I tillegg kunne Loppværingene ta nefelinruta til Stjernøya, og videre til Alta. Dette fungerte veldig bra for de som hadde behov for dagstur til Alta.

Det overrasker meg at det har vært stilt om denne ruta, og jeg undres på om man ikke burde forsøke med alle midler å beholde denne inntil man får avklart hva som egentlig skjer.

Ser for meg at det kunne være mulig å få til en rute til Vestre Loppa, hvor det også er behov for ruter spesielt i sommer halvåret.

Man bør snarest se på muligheter, og ta en prat med Sibelco, fylkeskommunen og Loppa kommune må ta regien i denne sak.

Vet at både Alf Arne og hans far Arne Vestre la alt i å få en god rute til Stjernøya, og derfor er det med sorg jeg ser at denne nå kan forsvinne helt.

Vil også påstå at Nefelinruta er en stor del av historien til Øksfjord diesel og Mek. Her var det skyssen som bidro til at man ser bl.a. etableringen som i dag er en realitet i Vassdalen.

Tenker også på beredskapsmessige forhold innen brann, og annet hvor dagen fartøy er verdt sin vekt i gull å beholde.

Ellers vil jo også ruta kunne bidra til mange tjenester i tillegg for både Sibelco og Loppasamfunnet. Her er det bare muligheter, og ett spleiselag vil bidra til en god løsning for mange.

Håper dette innspillet kan bidra til at Nefelin ruta kan få en ny æra, og kanskje være en styrke for distrikts loppa som har fått mye reduksjon på ruter i den senere tid.

Det reiselivet som blomstrer i Vestre Loppa vi jo kunne ha stor nytte av en hurtiggående båt som kan dekke de behovene for å korrespondere med buss og annen ferdsel fra Øksfjord.

Tror i denne sak kan det bli bare vinnere for hele Loppasamfunnet.