Gå til sidens hovedinnhold

Nedsnakking av regionen

Finnmarksdebatten

Ansvarlig redaktør i Finnmarken lever i sin ukesluttkommentar en gjennomført ensidig «Nedsnakking av regionen» – og lever virkelig opp til sin egen overskrift.

Konsekvensene av slikt er akkurat så negative som han selv peker på, men det stopper ham ikke. Hvorfor fremhever du ikke selv det positive som du etterlyser, i stedet for å (nesten) bare harselere?

Les også

Vi har nedsnakket regionen i årevis, og så synes vi det er rart folk ikke vil flytte hit?

Hvorfor er det så viktig for deg å nedsnakke politikerne i fylket, spesielt de som har stått frem imot en fylkessammenslåing, og spesielt de som sier fra at regjeringens distriktspolitikk er ødeleggende for distriktene?

Kommunale- og fylkespolitikere har da plikt overfor både folket og Stortinget til i så fra når de mener den sentrale styringen er skadelig og fører oss i feil retning.

Jeg vil nevne to anledninger der politikere i Finnmark både har vist mot og at de forstår: Anders Aune så en ny vei og hadde mot til å kjempe for den. Og da fylkene i nord ble slått sammen av regjeringen, så hadde de (fleste) fylkespolitikerne vett til å si fra om at dette ikke tjente folk og fylke.

Det er gjort et veivalg, mot sentralisering – som også du innrømmer har vært negativ for fylket. Finnmark må få utvikle seg til å bli noe mer enn et sted der andre kan komme og skumme fløten – hente ut råvarene våre. En bærekraftig og positiv utvikling krever at vi i mye større grad utnytter ressursene selv.

I Sør-Varanger har politikere satt frem krav om en ny kurs for gruvedriften, som tjener kommunen bedre, og gir en langt større utnyttelse av ressursene, enn den plan gruva prøver å selge til sine utenlandske investorer.

Eksemplet ditt med bremsepedal og reversering er dårlig: Det er svært ofte klokt å bremse i trafikken, og reversen har også en viktig funksjon. Både bremsing og reversering kan være fornuftig realpolitikk – vi trenger lokale og regionale politikere som styrer, og ikke bare dilter etter.

Også pressen kan i større grad velge mer fokus på det positive, og ikke fremstille situasjonen som så negativ som jeg føler at redaktøren gjorde nå.

Kommentarer til denne saken