Gå til sidens hovedinnhold

Nedleggelse av Jakobselv oppvekstsenter?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Administrasjonen i Vadsø kommune foreslår i sitt budsjettforslag å legge ned Jakobselv barnehage og Jakobselv skole. Dette fordi de ønsker å få flere barn og elever til skolene og barnehagene i Vadsø by. Videre påstås det i samme forslag at det spares 12 millioner kroner i året når tiltaket blir gjennomført.

Dette blir foreslått til tross for at politikere i sine løfter har sagt at Jakobselv med sine 80 barn og elever skal ha sin barnehage og sin 1-10 årige skole. Løfter som har ført til at administrasjonen og politikere har renovert og bygd ut skolen og barnehagen til et oppvekstsenter for nærmere 40 millioner kroner.

Et oppvekstsenter som nå er innflyttingsklar og hvor alle gleder seg til å ta den i bruk. Å oppfordre til å bryte løfter er ikke bra. Og å bryte løfter overfor barn er slettes ikke bra. Forunderlig er det også fordi kommunestyret nylig den 31.10.20 vedtok «Kommunal planstrategi 2020-2023» som sier at Jakobselv skal ha barnehage og 1-10 skole i oppvekstsenteret.

At det spares 12 millioner kroner kan umulig stemme. Det virker som om det er de ansattes lønn som er hovedbesparelsen. Men kan man bare uten videre fjerne 10-15 stillinger? Lar det seg virkelig gjøre i en kommune som sier at de sloss for alle arbeidsplasser i kommunen. Etter en eventuell nedleggelse må også det nye bygget vedlikeholdes og det vil koste.

Og hva koster det å frakte barn og elever mellom Jakobselv og Vadsø. Men det som koster aller mest er å legge ned «hovednerven» i et levende bygdesamfunn. Resultatet blir ikke bare at Jakobselv mister sine utviklingsmuligheter, men også Vadsø by kommer til å tape på dette. Det finnes enda flere utgifter som oppstår ved en nedleggelse. Hvorfor er det ikke utarbeidet en oversikt over dette?

En kommune av Vadsøs størrelse behøver minst to skoler. Med en større sentrumsskole og en bygdeskole kan elever som ikke finner seg til rette på en stor skole flytte til den mindre skolen. Mye av undervisninga på Jakobselv skole er naturbasert. Dette er viktig å videreføre. Den verdien i at elever har omgang med både yngre og eldre elever i skolehverdagen gir vekst. Hvorfor skal dette fjernes? I disse koronatider aner vi en framtid hvor ønsket om en desentralisert samfunnsstruktur er stor. Skal Vadsø kommune virkelig gå i spissen for et sterkt sentralisert samfunn!

At en kommune noen ganger må foreta innskrenkinger er forståelig. Men de pengene henter man ikke fra barn og unge. Spesielt ikke når de er lovet og de nå gleder seg til å flytte inn i sitt nye oppvekstsenter. Og hvis meningen er å true med nedleggelse av oppvekstsenteret for så å legge ned bare ungdomstrinnet så er det en svært så dum fremgangsmåte. I tillegg er det jo ingen besparelser i å legge ned ungdomstrinnet.

Å skape usikkerhet i et levende bygdesamfunn år etter år er ødeleggende for oss alle. Tida burde være der nå at mange går sammen om å danne en forening e.l. for å kunne være raskt ute med uttalelser hvis det i de kommende år fortsatt kommer budsjettforslag av denne type. Eller holder det at kommunestyret i sine overordnede planer presiserer enda klarere det som allerede står at Jakobselv skal ha barnehage og 1-10 skole i det nye oppvekstsenteret.

20.11.2020

Kommentarer til denne saken