Sparebank1 Nord-Norge skriver om seg selv: «Vår største eier er alle oss som bor i Nord-Norge. Og som eier får landsdelen den største delen av overskuddet. For det er her verdiene skapes, og pengene faktisk hører hjemme. Derfor er det sånn at jo flere kunder vi har, desto mer penger går tilbake til landsdelen. Sammen gjør vi Nord-Norge til en enda bedre plass å bo».

Nå som Sparebank1 Nord-Norge har planlagt å legge ned avdelinger i Nord-Norge, vil ikke det skape aktiviteter i landsdelen som tilfører penger. Dette vil ramme alle og enhver, bedrifter, organisasjoner og enkelt mennesker. Dyktige rådgivere som har lokal kunnskap, vil forsvinne og dermed et dårligere tilbud til kundene i Nord-Norge.

Pensjonistforbundet Finnmark byttet bank til Sparebank1 for noen år siden, dette for at vi skulle ha en lokal bank hvor vi kunne få service og råd.

Pensjonistforbundet Finnmark er også opptatt av våre eldre som ikke har kunnskap eller muligheter å benytte av digitale løsninger. For dem vil dette føre til at de får ikke utført betalinger eller andre banktjenester. Og dette fører ikke til en bedre plass å bo i Nord-Norge. Derfor vil Pensjonistforbundet Finnmark be Sparebank 1 Nord-Norge om å beholde avdelinger i Nord-Norge.