Finnmark blir mer og mer en koloni, råvarer for millioner sendes ut, deres «eiere» sitter i sør, og Finnmark gjør vår stat rik, – mens den norske stat er lite villig til å oppgradere veier og kaianlegg i Finnmark. I tillegg har vår fylkeskommune neglisjert flere båtforbindelser i mange år.

Nå er fraflyttingen kommet til Finnmark. Finnmark fylkeskontor for Sykepleieforbundet legges ned i Hammerfest, det skal kun være et hovedkontor i fylket Troms og Finnmark.

Hvorfor ikke ha hovedkontoret i Hammerfest, hvorfor Tromsø – i disse digitale tider?

«Vi har aldri hatt bedre båtrutetilbud i Rognsundområdet», uttaler Pollen bygdelag i et innlegg i FD (14.09), som er et område med 60 innbyggere, ifølge dem selv. De har fått VargsundXpressen innom Storekorsnes. Det het seg at båten skulle være ei direkterute mellom byene. Er dette nok et forsøk på å få oss til å godta «pengesluket», vi må ta hensyn til 60 innbyggere som har en god båtforbindelse fra før?

Hvor mange båtanløp hadde de faktisk fra før? Etter som jeg forstår har de både AltafjordXpressen og skoleruta i Rognsundet. Så nesten alle småstedene der har vel to anløp om dagen, minst? I SørøysundXpressen er det vel bare en plass som har det, Akkarfjord, og de har ca. 60–70 innbyggere, dvs. like mange som i hele Rognsundet til sammen.

Ettersom jeg har hørt er det mange færre passasjerer i AltafjordXpressen enn til Sørøysund, men hvert sted der har likevel mange avganger. Dette kjenner kanskje våre fylkespolitikere godt til?

I Sørøysundet har vi fått et stadig dårligere båttilbud di siste årene. Nå skal båtforbindelsen til ca. 50 – 60 innbyggere legges helt ned (16 små kystsamfunn). Er det noen som ser galskapen, hvor er «sykehusbåten» til disse innbyggerne?

Jeg leste for en tid siden, en uttalelse fra en fylkespolitiker, at de kun har plikt til båtforbindelse for skolebarnskyss, resten er bonus. Det samme må vel gjelde bussruter? Hva med buss- eller båtforbindelse til lege eller sykehus? Er det kun skolebarn som har rett til slik skyss?

Dersom fylkeskommunen bare plikter å opprettholde ruter for skolebarn – hvorfor har vi de siste årene fått nærmest reine turistruter, så som direktebuss Alta – Nordkapp (Honningsvåg)? Honningsvåg har faktisk flyplass – hvorfor ikke oppgradere den?

Var fylkets kassabeholdning altfor full, da bonusbåtruta mellom Hammerfest og Alta ble opprettet?

Hvorfor gjør ikke Vegvesenet noe mer med veiene? Jeg regner med at de, som oss andre, i mange år har vist hvor «skoen trykker», hvor rassikring bør gjøres? Er forresten Vegvesenet bare pliktig til å holde veiene oppe for skolebarnkjøring?

Jeg ønsker selvsagt alle en god vei- og båtforbindelse, også folket i Rognsundområdet. Etter som jeg har lest, har vel Finnmark fylkeskommune i flere år sløst bort en god del penger. At våre øysamfunn skal blø for dette, at små samfunn som ikke har noe annet alternativ skal legges død, mens noe av fylkeskommunens sløseri, VargsundXpressen, skal fortsette som før, er for meg helt ubegripelig.

Kan fylkeskommunen være bekjent av dette? Eller: hvilken fylkeskommune driver på slik?