Gå til sidens hovedinnhold

«Nasjonalisering av luftambulansetjenesten er en trussel»

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De røde partiene har sagt at staten skal overta luftambulansen dersom de kommer i regjering. Dette kan bety slutten for det uvurderlige arbeidet stiftelsen Norsk luftambulanse (NLA) har gjort gjennom mange år.

Det er ingen tvil om at den dårlige regulariteten som har vart siden Lufttransport tapte anbudet våren 2018, har vært en krise for de pasientene som ikke har fått det akuttmedisinske tilbudet de skal ha. Men jeg mener at en statlig overtagelse av luftambulansetjenesten ikke kommer til å bli noen bedre løsning. Tvert imot.

Det er ulogisk om staten skal overta ambulansefly, men ikke ambulansehelikoptre. Begge deler er en del av luftambulansetjenesten de røde partiene vil nasjonalisere.

NLA er et godt eksempel på en privat aktør som viser evne til innovasjon og faglig utvikling som gir enda bedre ambulansetilbud og prehospitale tjenester enn kravene staten gir. En nasjonalisering av helikopterdriften til NLA vil bli et tap for norsk beredskap!

Dersom det skulle ende med at staten overtar luftambulansetjenesten, mener jeg at det er ulogisk at staten oppretter et eget flyselskap når staten samtidig driver flyvirksomhet gjennom Forsvaret. Det vil åpenbart skape en konflikt innenfor en yrkesgruppe i staten dersom flygere og teknikere i et statlig flyselskap skal ha høyere og bedre lønns- og arbeidsbetingelser enn kollegene i Forsvaret.

Det er nedsatt en ekspertgruppe som skal utrede offentlig/ideell drift av luftambulansetjenesten. Jeg har oppfordret helseministeren til å sørge for at ekspertgruppen ser spesielt på dette potensielle konfliktområdet.

I dag er det Forsvaret som opererer helikoptrene til Redningstjenesten, som tilhører justisdepartementet. Det er like naturlig at Forsvaret opererer den resterende delen av luftambulansetjenesten – dersom det skulle bli slik at staten skal overta denne tjenesten. Skulle dette skje, må flygere og teknikere rekrutteres og utdannes slik Forsvaret alltid har gjort det. Det vil sikre en enhetlig og god tjeneste, men den vil sannsynligvis bli betydelig dyrere enn dagens løsning hvor private flyselskap leverer den flyoperative tjenesten til sykehusene.

Det tar minst 2-3 år fra Storting eller Regjering vedtar statlig overtagelse, til et statlig tilbud står klart. I tillegg bør dagens operatører bli varslet god tid i forveien at de ikke får videreført kontraktene sine. Dette tidsbildet er så langt, at dersom den forrige rød-grønne regjeringen faktisk mente at luftambulansetjenesten skulle være statlig, så måtte de satt i gang forberedelsene den gang de satt i regjering. Å komme med dette nå, minner sterkt om populisme.

Staten har vært involvert i ulike flyselskaper en rekke ganger. Jeg kan ikke komme på en eneste god erfaring, annet enn at eventyrene endte opp som kostbar læring uten økt kvalitet for innbyggerne. Et statlig flyselskap vil ikke få færre tekniske feil på flyene eller lavere sykefravær enn hva vi har sett Babcock har hatt.

Innbyggerne i områder med lange avstander til sykehus fortjener virkelig en god og robust luftambulanseberedskap. Det kommer de også til å få med dagens løsning.

Kommentarer til denne saken