Næringssenteret var truet med nedleggelse. Nå skal ny styreleder drive selskapet videre

I regnskapet for 2019 ble det foreslått å legge ned Varanger næringssenter etter at de over lengre tid har slitt med å finne ny leder for senteret. Ordføreren ville det annerledes og kommunestyret har vedtatt å blåse nytt liv i organisasjonen.