Jens Evensens liv og virke er rikt og mangfoldig, og ikke alt han har utrettet er relevant i denne sammenhengen.

Men Jens Evensen var fremsynt i oppbyggingen av et forvaltningssystem for petroleum da han var havrettsminister i 1974-1978. Omtrent på samme tid som Evensen var havrettsminister startet den store opprydningen etter 50- og 60-tallets industripolitikk der staten støttet ulønnsomme industribedrifter rundt i Norge. Lærdommen er at staten ikke skal drive den typen aktiv industripolitikk – det overlater vi best til private. Det er derfor ikke aktuelt for staten å bygge opp egne smelteverk for kobber for eksempel.

Nussir ASA er ett av de største mineralprosjektene i Norge på lang tid. Utvinning av kobber i Kvalsund kommune vil kunne bidra til økte eksportinntekter og økt verdiskaping i norsk mineralnæring. Nussir ASAs gruveprosjekt vil styrke næringsgrunnlaget i nord og gi et positivt bidrag til utviklingen av lokalsamfunnet i og rundt Kvalsund kommune, med nye arbeidsplasser og industriell kompetanse. Med etableringen av Nussir vil det skapes mange nye muligheter lokalt og i regionen.

Om en av de mulighetene er videreforedling av kobber i Norge, er opp til private virksomheter å vurdere.

Men: Dersom et slikt prosjekt skulle vise seg å være aktuelt, har regjeringen rett medisin!

Vi senker skatte og avgiftsnivået, satser på infrastruktur og samferdsel og satser på forenkling. Vi etablerer katapulter hvor industrien kan teste ny teknologi og nye løsninger, og vi satser på næringsklynger som drivkraft for innovasjon. Vi legger til rette for tett dialog med industrien både gjennom strategiforumet Prosess21 og topplederforumet for digitalisering i industrien. Vi viderefører en historisk kraftig satsing på forskning og innovasjon, samtidig som vi gjennomgår virkemiddelapparatet for å sikre at det treffer som det skal. Vi skal legge frem strategier for bruk av hydrogen og for en mer sirkulær økonomi. Samtidig som forsterker vi våre klimaambisjoner.

Lavutslippssamfunnet trenger lett og sterk aluminium til mer effektiv transport både på land og til havs. Fremtidens energisystemer er avhengig av silisium til solceller, glassfiber til vindmøller, strømkabler til havvindutbygging og biologisk karbon til erstatning for det fossile.

Vi vil fortsatt ha behov for sement, plast, titan, mangan, jern, gjødsel, nikkel og kobber i lavutslippssamfunnet. Alt produserer vi i Norge, og vi må fortsette å øke effektiviteten, og redusere miljøbelastningen. Det blir ikke noe grønt skifte uten norsk industri og det blir ikke industri uten mineraler, naturressurser og energi.