Næringslivet og kommunen – hånd i hånd

Topp tre i Vadsø MDG

Topp tre i Vadsø MDG Foto:

Av
DEL

MeningerPå torsdag 14.5 er det innkalt til møte i Formannskapet i Vadsø kommune. For Miljøpartiet De Grønne er dette møtet særlig interessant å følge, siden det er flere saker som vi føler sterkt eierskap til. Det skal blant annet behandles sak om grønt klima- og miljøfond rettet mot næringslivet, og sak om industritomt på Vadsøya, som dessuten er av betydning for Vadsø havn.

Dette er viktige saker i vår næringslivssatsing, og siden vi ikke har fast medlem i formannskapet, vil vi gjerne redegjøre hva vi håper utfallet blir.

De Grønne i Vadsø har lenge pekt ut 3 hovedsatsingsområder for langsiktig og bærekraftig næringsutvikling: satsing på kystflåten, småskalig opplevelsesturisme og sirkulær-økonomisk industrisatsing på Vadsøya.

Vi har siden 2015 aktivt jobbet for etableringen av et grønt næringsfond som skal støtte omstilling og nye innovative løsninger og ideer som er fremtidsrettede og bærekraftige. Dette fikk vi endelig vedtatt i desember 2019, og vi er glade for at retningslinjene for fondet vil vedtas av kommunestyret i juni 2020. Vi har også vært tydelige på at vi ønsker sirkulær-økonomisk industri velkommen til Vadsø og mener at industriområdene på øya er gode og egnede lokasjoner for dette. Industriområdene på Vadsøya er av stor betydning for Vadsø kommune.

Det har lenge vært aktivitet på området og potensialet for kommunens næringsutvikling er stort der. Når vi har en lokal tiltakshaver, som baserer sin bedriftsmodell etter en slik modell som De Grønne mener hele Norge bør tilpasses etter, ønsker vi at de planene kan realiseres.

Kystflåten og Vadsø havn er imidlertid også veldig viktige satsingsområder for oss. Havet har alltid vært vår livslina i alle generasjoner som mennesker har bosatt seg i Vadsø. Vadsø havn sine planer for en utvidet kai, er noe som vi mener er kritisk viktig for videre satsing som kystkommune. Allerede nå ser vi at infrastrukturen er underdimensjonert, og både kystflåten og gjestebåter trenger bedre liggeforhold.

Vi kan ikke se hvordan videre satsing og tilrettelegging for bærekraftig industri, og fremtidige planer for en utvidet kai, vil være motstridende. Tvert imot vet vi gjennom dialog at Sandmo AS er minst like opptatte av at kommunen får på plass en ny og utvidet havn. Dette vil også kunne bringe inn større leieinntekter til kommunen.

Det råder i dag en uenighet og uklarhet om eierforholdet rundt sjøgrunnen på Vadsøya mellom administrasjonen og tiltakshaver. Derfor er saken også tatt opp til politisk behandling i Formannskapet. For oss er det flere hensyn som er viktige å ivareta. Kommunen og fellesskapets beste vil alltid være vår første prioritet. Men vi skal også være gode tilretteleggere for private initiativ. Vi kan løse denne saken uten videre eskalering, samtidig som vi vil kunne ivareta både kommunens og tiltakshaverens interessen.

Det er også viktig å legge til at god lokal næringsutvikling er i kommunens og fellesskapets interesse i seg selv. Derfor håper vi at Formannskapet i Vadsø vil finne en løsning som gir Sandmo AS mulighet til videre arbeid på Vadsøya, og samtidig sikre at kommunens interessen i Vadsø havn ivaretas.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags