Overtid for 9 av 10

Nesten dobbelt så mange menn som kvinner har mulighet til å jobbe fleksitid.

Nesten dobbelt så mange menn som kvinner har mulighet til å jobbe fleksitid. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

9 av 10 nordmenn jobber overtid, og pliktfølelse er den viktigste årsaken til at de tar overtid.

DEL

Det framgår av den årlige overtidsundersøkelsen fra bemanningsselskapet Xtra personell.

Både kvinner og menn oppgir pliktfølelsen som viktigste årsak til at de jobber overtid.

Bransjen som i størst grad jobber overtid av plikt, er barnehage- og undervisningssektoren.

I tillegg til pliktfølelse, er lav bemanning den viktigste årsakene til overtidsarbeid i Norge. Verken frykt for å miste jobben eller press fra arbeidsgiver oppgis som viktige årsaker til overtidsjobbing.

– Dette viser at norske arbeidstakere generelt har høy integritet og ønsker å gjøre en god jobb, sier administrerende direktør Hanne Zimmermann i Xtra personell Norge.

– Det er viktig for oss å løse oppgaver i henhold til arbeidsgiverens forventninger. Samtidig viser undersøkelsen av vi har et trygt og godt regulert arbeidsliv i Norge fordi arbeidstakerne ikke føler seg presset til overtidsjobbing, eller er redd for å miste jobben hvis de ikke stiller opp med litt ekstra innsats for arbeidsgiver når det er påkrevet.

Årsakene til overtidsjobbingen fortoner seg likevel ulikt i forskjellige bransjer. I helsesektoren er det primært bemanningssituasjonen som er utslagsgivende for overtid.

– Tallene illustrerer at det er strukturelle utfordringer i helsesektoren, både knyttet til overtidsbruk og til bemanning, sier administrerende direktør Per Christian Johansen i Xtra Care.

– Når mediene forteller om leger som jobber over 100 timer i uken, vitner det om en helt ekstraordinær situasjon. Bemanningsbransjen spiller en viktig rolle for imøtekomme bemanningsbehovet i denne bransjen, og vi mener økt bruk av innleid personell mener vi vil avhjelpe på overtidsbruken. Mindre overtid vil trolig også bidra til å få ned sykefraværet.

Xtra Care gjennomførte i 2011 en undersøkelse som viste at hver tredje ansatt i helsesektoren jobbet over 54 timer i uka, og at nesten like mange hadde jobbet doblet vakter i løpet av det siste året.

– Disse to undersøkelsene viser at det er et behov for å ta grep i helsesektoren for å ta kontroll på overtidsbruken, og at det primært handler om bemanningssituasjonen. Det er ikke nok hender totalt sett. Det vil det heller ikke være uten at vi øker andelen av utenlandsk arbeidskraft, sier Johansen.

Den landsrepresentative undersøkelsen ble gjennomført i perioden 20. - 21. mars og 1008 yrkesaktive nordmenn over 18 år ble spurt over telefon. (ANB)

Artikkeltags