Det er nettavisen E24 som skriver dette. Produksjonen på feltet skulle etter opprinnelige planer være i gang i 2013, men stadige forsinkelser gjorde at det første oljefeltet i Barentshavet først kom i produksjon i fjor vår.

Lønnsomt tross alt

En balansepris (break-even) på 50 dollar per fat er langt under de mest dystre tallene som har blitt diskutert tidligere, der flere har pekt på at feltet vil kreve et sted rundt 100 dollar fatet for å være lønnsomt.

Nå viser anslagene altså at driftsoverskuddet vil ha dekket inn investeringen på 50,8 milliarder allerede etter om lag fire år i drift. Hvis man legger dette årlige driftsoverskuddet på rundt 12,5 milliarder i året til grunn, ville nedbetalingstiden vært litt over to og et halvt år hvis Eni hadde holdt seg til det opprinnelige budsjettet på 32,6 milliarder. Nå medgår ytterligere 2–3 år før anleggskostnaden er betalt.

Når feltet først er nedbetalt trenger man imidlertid en langt lavere oljepris for at driften skal være lønnsomt.

Det anerkjente analyseselskapet Rystad Energy regnet i august i fjor med at Goliat-feltet trengte en oljepris på 22 dollar per fat for å ha lønnsom drift. I en oppdatert prognose fra august i år regner Rystad med at feltet nå trenger 18 dollar per fat, går det fram av artikkelen til E24.

Staten får sitt

18 dollar per fat er en god del høyere enn mange andre felt på norsk sokkel, men er ikke unikt. Når oljeprisen nå ligger på rundt 58 dollar, vil differensen på 40 dollar altså ende som ren profitt som staten kan beskatte med 78 prosent i henhold til petroleumsskatten.