Hysj, hysj, hysj...

God ide! Også på mage norske arbeidsplasser bør hørselsvern være obligatorisk. 70.000 nordmenn har fått hørselsskader på jobb.

God ide! Også på mage norske arbeidsplasser bør hørselsvern være obligatorisk. 70.000 nordmenn har fått hørselsskader på jobb. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Arbeidstilsynet mottar 1.700 meldinger om støyskader hvert år. I dag arrangeres støyfri dag.

DEL

Nettopp i disse dager kontrollerer tilsynet hvordan 520 arbeidsplasser jobber for å redusere sjenerende og hørselskadelig støy.

Omlag 11 prosent av alle yrkesaktive sier de har nedsatt hørsel eller øresus, og en tredjedel mener jobben har skylda.

Det betyr at om lag 70.000 norske arbeidstakere har fått hørselsskader på jobb, og dermed er det fortsatt viktig å markere den internasjonale støyfrie dagen på onsdag (25. april) og her i landet.

– Hørselstap er uhelbredelig, og det er bekymringsfullt at så mange får hørselsskader på jobb. Arbeidstilsynets satsning på støy skal bidra til at virksomhetene jobber forebyggende for å redusere risikoen for hørselsskader på arbeidsplassen, sier Ingrid Finboe Svendsen, direktør i Arbeidstilsynet.

Både vedvarende høye støynivåer og impulsstøy kan gi nedsatt hørsel og øresus. Støy kan også innvirke på sikkerheten og kommunikasjonen på arbeidsplassen. Hørselstap er den yrkessykdommen som hyppigst blir meldt til Arbeidstilsynet.

– Arbeidstakerne skal ha informasjon og opplæring om farene forbundet med støy. Når en risikovurdering viser at det foreligger helserisiko skal de ansatte ha tilbud om helse- og hørselskontroll, sier Finboe Svendsen.

Arbeidstilsynet er nå i gang med tilsyn i bransjene bygg og anlegg, produksjonsbedrifter og verksteder, barnehager, bakkepersonell på flyplasser og musikk og underholdningsbransjen.

I tilsynene fokuserer Arbeidstilsynet på hvordan virksomhetene kartlegger og dokumenterer arbeidstakernes støybelastning, gjennomfører støymålinger, vurderer risiko og hva som gjøres for å fjerne eller redusere støybelastninger.

Dersom arbeidstakerne utsettes for helseskadelig eller sjenerende støy skal arbeidsgiver sette i verk tiltak for å fjerne eller redusere støybelastningene.

– Foreløpige resultater fra tilsynene viser at mange virksomheter mangler oppdaterte kartlegginger og målinger av arbeidstakernes støybelastning, sier Finboe Svendsen.

– Når dette mangler, blir både informasjon og opplæring til arbeidstakerne, og tiltak for å redusere støybelastningen, mangelfull. I mange virksomheter er kunnskapen om helseeffekter av støybelastninger rett og slett for dårlig.

Om virksomhetene benytter seg av bistand fra bedriftshelsetjenesten varierer. Bedriftshelsetjenestene er en viktig ressurs for virksomhetene i det forebyggende arbeidet.

Hvordan bedriftshelsetjenesten bistår virksomhetene er et sentralt tema som tas opp i tilsynene.

Noen yrkesgrupper er spesielt utsatt. Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse (NOA) ha laget en oversikt over de yrkesgruppene som i størst grad rapporterer om nedsatt hørsel på grunn av jobben er: Se faktaramme til høyre.

For en stor del dreier det seg om yrker med kjente støyproblemer. Men også innen andre næringsgrupper som skoler, barnehager og musikk kan støy og lydforhold være et problem. (ANB)

Artikkeltags