Foreldres utdanning avgjør

Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si for om du lykkes på lesesalen - og til eksamen.

Foreldrenes utdanningsnivå har mye å si for om du lykkes på lesesalen - og til eksamen. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Foreldrenes utdanningsnivå er avgjørende for at om du lykkes som student eller ikke.

DEL

Stadig flere tar høyere utdanning, men ulikheten forplanter seg fortsatt gjennom generasjonene.

– Sjansen for å lykkes i utdanningssystemet er veldig ulik, sier sosiolog Olav Korsnes til studentavisen Studvest.

– Høyere utdanning er ikke lenger et privilegium for de få, men det betyr ikke at det ikke finnes barrierer. Foreldres utdanningsnivå påvirker barnas utdanningsnivå.

Bare en liten del av dem som har foreldre uten høyere utdanning, går selv til topps i utdanningssystemet; med fem års høyere utdanning eller mer.

Da Lånekassen ble etablert i 1947, var det et uttalt mål at den skulle jevne ut forskjeller og gjøre høyere utdanning tilgjengelig for alle.

Til tross for at stadig flere tar høyere utdanning, mener Korsnes at prosjektet om utjevning bare delvis har lykkes.

Flere tar høyere utdanning, og nå er det like stor sannsynlighet for å treffe en student med foreldre som har høyere utdanning som en student som har foreldre som ikke har høyere utdanning.

Korsnes understreker at det ikke betyr at alle ulikheter er utjevnet.

– Utdanning kommer ikke bare an på evne og vilje, selv om dette også spiller inn, sier han.

Sjansen for å ta høyere utdanning er sterkt knyttet til foreldrenes utdanningsnivå. Korsnes presenterer to hovedforklaringer på dette:

– Utdanningssystemet er ikke verdinøytralt. Middelklasseverdier dyrkes i skolevesenet, og barn av velutdannede middelklasseforeldre tjener på å kjenne kodene for «riktig» oppførsel, sier sosiologen og viser til at innstilling også har mye å si:

– De som tar det som en selvfølge at de lykkes, gjør også ofte det.

Den andre hovedforklaringen er, ifølge Korsnes, at det er en skjev fordelingen av såkalt kulturell kapital. Det påvirker både motivasjon for utdanningsvalg og mulighetene for å lykkes i systemet.

– En av grunnene til at mange ikke tar høyere utdanning, er rett og slett fordi du ikke har noe ønske om det. Ikke alle ser på utdanning som «veien til det gode liv», fasstslår sosiologen. (ANB)

Her kan du lese mer om foreldres betydning for barns utdanning

Artikkeltags