Trond Einar Olaussen prater tull!!!

REAGERER: Kurt Wikan (Sp)

REAGERER: Kurt Wikan (Sp)

Av
Artikkelen er over 2 år gammel
DEL

MeningerSer i Finnmark Dagblad at ordføreren i Gamvik sier at FV885 er en bygdevei i forhold til veien Kunes-Bekkarfjord. Tror han trenger en tur til Pasvikdalen. Mener virkelig Olaussen at kun fiskeri er næring i Finnmark, han påstår at "næringsveien" fra Kunes -Bekkarfjord er så dårlig at den påfører fisken som transporteres skader.

I Pasvikdalen har vi mange næringer jordbruk, tømmerdrift, turisme er noen av disse. Vi har melkebil, kraftforbiler, tømmerbiler og det viktigste når det gjelder skader, dyretransport både av storfe og reinsdyr, tror han det er ikke store sjanser for skader på disse? Det er snakk om dyrevelferd og transport av levende dyr. Vi har reiselivsbedrifter som mister kunder pga at veien er i så dårlig forfatning.

Tror Olaussen bør ta seg tid til å se på ÅDT (årsdøgnstrafikk) før han uttaler seg. ÅDT på FV885 er over dobbelt så høy som på FV 888. Vi har innbyggere og skolebarn som har mange negative opplevelser etter turer på veien vår, det sliter på kroppen til brukere av veien. Blir utrolig skuffet av at Olaussen påstår at andre prosjekt kan vente, tror ikke Olaussen vet hva han snakker om.

Artikkeltags