Vadsø bør bli omstillingskommune

Venstres Irene Dahl og Trine Noodt

Venstres Irene Dahl og Trine Noodt

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Kommunen sitter på fremragende kompetanse.

DEL

MeningerTroms og Finnmark Venstre mener at Vadsø kommune bør innvilges status som omstillingskommune og få overført tilstrekkelige midler til nødvendig omstilling og næringsutvikling.

Vadsø har over lang tid vært utsatt for konsekvensene av sentralisering og effektivisering i ulike statlige etater som politi, skatteetat, vegvesen og fiskeridirektorat. Sammenslåingen av Troms og Finnmark fylkeskommuner og fylkesmannsembeter, og den langvarige og vedvarende usikkerheten om gjennomføring og betingelser for sammenslåingene, har medført stor fraflytting og et sviktende boligmarked.

Etter mange år som en av landets mest ambisiøse og dyktige kommuner på integreringsfeltet, er kommunens kompetansemiljøer dobbelt rammet av at avtalen med asylmottaket er sagt opp, og at forespørslene om bosetting av flyktninger har gått drastisk ned – fra over 100 til under 10 på få år.

I likhet med mange finnmarkskommuner, har Vadsø selv for lite midler tilgjengelig til å takle så store og uforskyldte endringer i det lokale arbeidsmarkedet. Det er imidlertid ingen mangel på kreativitet og handlingskraft som kan holde kommunen levedyktig dersom forholdene legges til rette for det gjennom en periode med ekstraordinære tiltak.

I tillegg til det som er nedfelt i regionreformen om særlige hensyn til Vadsø når det gjelder de offentlige arbeidsplassene, er det nødvendig å utvikle det lokale næringslivet for å gjøre kommunen mindre avhengig av offentlige arbeidsplasser og bedre rustet for fremtiden. Kommunen sitter på fremragende kompetanse innenfor blant annet kulturnæringer, kultur- og naturbasert reiseliv, fiskeri, innkjøp og anleggsvirksomhet. Det er imidlertid behov for både kapital, koordinering og innovasjonstiltak for å utvikle næringslivet videre.

Troms og Finnmark Venstre ønsker derfor at Vadsø kommune skal innvilges status som omstillingskommune.

Artikkeltags