Gå til sidens hovedinnhold

Når vi sier ja og arbeidsgiver sier nei

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hammerfest kommune har ett pågående utbrudd av covid-19 som er svært utfordrende for kommunen. Unioforbund i Hammerfest kommune tok derfor initiativ og var villig til å sette noen streikeprinsipper til side for å opprettholde samarbeid i smittesituasjonen arbeidsgiver står i, om streik ble faktum. Organisasjonene hadde ikke ventet svaret fra kommunen, som var nei takk, ingen samarbeid!

Unio er i streik, men Hammerfest kommune var ikke i uttaket og det var derfor ingen fare for streik lokalt. Hadde en vært i uttak ville søknader om dispensasjon blitt innvilget grunnet behovet for sykepleiere, og eventuelt andre, i smitteutbruddet vi opplever. Arbeidsgivere kan uansett alltid søke dispensasjon når som helst i enhver streik, for en eller flere ansatte, om en mener forsvarlighet trues.

Mange har nok sett det siste året den samfunnskritiske rollen sykepleiere, lærere og andre med lang utdanning i kommunene har. Du møter våre grupper i testtelt, i smittesporing, i ledelse, i skole, i barnehage, i institusjoner, i hjemmetjeneste, i psykiatri, i vaksinering, i helsestasjons- og skolehelsetjeneste og i rehabilitering for å nevne noen. Mangelen på kompetanse er alvorlig. Sykepleiermangelen alene er 7000 og økende.

Vi må sikre kompetanse og lønn må brukes som virkemiddel.

I streik er normalen at samarbeid mellom partene stanser midlertidig lokalt, selv om en ikke er i uttaket. I en normalsituasjon er det uproblematisk. I smittesituasjonen lokalt, så imidlertid Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet behov for å legge til rette for delvis unntak fra streikeprinsippene, slik at en kunne tilby arbeidsgiver samarbeid lokalt relatert til smittesituasjonen også under en streik.

De hovedtillitsvalgte fikk grønt lys fra sine organisasjoner for covid-relatert samarbeid grunnet situasjonen arbeidsgiver står i.

Hammerfest kommune fikk spørsmål om dette var en løsning kommunen kunne slutte seg til, men arbeidsgivers svar var nei.

28. mai fikk alle hovedtillitsvalgte for flere hundre lærere og sykepleiere samt fysioterapeuter, ergoterapeuter og bibliotekarer i Hammerfest kommune beskjed fra arbeidsgiver om å holde seg borte også fra planlagte covid-informasjonsmøter.

Viktigheten av samarbeid har stått i sentrum på kommunenes pressekonferanser. Daglig høres ros av de ansattes samarbeidsvilje, fleksibilitet og arbeidsinnsats. En ros som ikke kan sies ofte nok til dyktige, slitne ansatte som står på langt ut over det en kan forvente, for befolkningen, for arbeidsgiver og for å få smittetall til å synke raskt.

Hovedtillitsvalgte kan ikke se samme vilje til samarbeid og fleksibilitet fra arbeidsgiver. Det er forunderlig at arbeidsgiver velger å stenge strømmen av informasjon om smittesituasjonen til de ansattes tillitsvalgte midt i lokalt utbrudd av covid-19.

Kommentarer til denne saken