Noe av det skumleste med å være ganske erfaren lege er fortsatt de situasjonene hvor det i løpet av kort tid kan stå om livet. Disse situasjonene er enda skumlere når du er fersk. På medisinstudiet i Tromsø lærte vi at det finnes noen helter som jobber med dette hele tiden, de har masse erfaring og hjelper deg så gjerne. De er kledd i rødt og de heter ambulansearbeidere. Ambulansearbeiderne gir trygghet både til pasient og lege.

For noen tiår siden betjente én person både ambulansen og pasienten. Det betød at dersom pasienten ble dårligere, måtte man velge mellom å komme fort til sykehus eller behandle på stedet. Det var sannsynligvis en billigere løsning enn å bemanne med to ambulansearbeidere, men det er hevet over enhver tvil at kvaliteten på tjenesten er bedre i dag. Den kjente helikopterlegen Mads Gilbert sa en gang vi diskuterte helsepolitikk utenfor auditoriet noe slikt som at «akuttberedskap skal aldri lønne seg – målt i kroner og øre».

Finnmark Dagblad har hatt flere saker om at det planlegges økende bruk av hjemmevakt i ambulansetjenesten, blant annet 20.01.20. Leder for prehospital tjeneste i Finnmark sier i denne artikkelen at «vi er interesserte i å bruke hver eneste krone på den beste måten». Samtidig innrømmer lederen at hjemmevakt forlenger responstiden. Tid er en kritisk faktor ved tilstander som hjertestans, hjerteinfarkt, hjerneslag og store personskader. God akuttberedskap gir de beste sjanser for å minimere langtidsskader for pasientene og de totale kostnadene for samfunnet på lang sikt.

Økt bruk av hjemmevakt gir dårligere akuttberedskap fordi responstiden forlenges. Det øker utryggheten i befolkningen. Engasjementet omkring ambulanseflyene viser at folk bryr seg om akuttberedskapen der de bor. Pasientene ønsker høyest mulig grad av trygghet. Det at man har valgt å bo i Finnmark betyr ikke at man skal ta til takke med en nedbygging av akuttberedskapen. Mindre hjemmevakt bør derfor være en kampsak for hele Finnmarkssykehuset.

Nina Aurebekk

Fastlege Hammerfest

Interessekonflikt – legevaktslege

Interessekonflikt – glad i jobbe sammen med de flinke folkene i ambulansetjenesten