Avisa Ságat beskylder NRK for å beskytte Ulf Trygve Ballo (Ap), og at vi fremstiller han som et offer når vi forteller hva han har måttet tåle av personlige angrep som leder i fellesnemnda for fylkessammenslåingen. Det er vi sterkt uenig i. NRK beskytter ikke Ballo eller andre maktpersoner, men en samfunnsdebatt som altfor ofte blir hetsende og usaklig.

LES KOMMENTAREN I SÁGAT: Når me­di­e­ne be­skyt­ter mak­ta

I sin kritikk sammenligner Ságat NRKs sak om Ballo med den journalistfaglige konferansen Svarte Nattas invitasjon av Trond Giske til en debatt om medienes rolle under metoo-bevegelsen. Vi skal ikke svare for Svarte Natta, men dette blir en ulogisk sammenligning. Ballo gjorde en jobb etter flere vedtak i Stortinget, landets øverste organ, mens Giske måtte trekke seg som nestleder i Ap etter beskyldninger om seksuell trakassering av unge kvinner. Allerede der snubler Ságat.

Mediene har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk i samfunnsdebatten, også syn man ikke liker eller syn som går på tvers av det flertallet mener. Det er et av de første punktene i pressens eget etiske regelverk, Vær varsom-plakaten.

NRK har i flere år dekket sammenslåingen av Troms og Finnmark, helt fra da saken var til høring i 2016. Sentralt i denne dekningen har selvfølgelig vært motstanden og hvordan fylkestinget i Finnmark har jobbet for å forbli et eget fylke. Også motstanderne i organisasjonen For Finnmark har fått mye plass. I NRKs nylige sak om Ulf Trygve Ballo er leder Randi Karlstrøm intervjuet om både regionreformen og samfunnsdebatten som de er en stor del av.

NRK er opptatt av å gi hele bildet. Det betyr at vi ikke bare kan formidle den polariserte debatten om man er for eller imot regionreformen, eller hvordan man jobber for å oppløse fylkene igjen. Om kort tid blir fylkene faktisk slått sammen. Hvordan denne jobben gjøres, og hvordan den nye fylkeskommunen skal driftes, både politisk og administrativt, er viktig å følge med et kritisk blikk. Det er et oppdrag vi i mediene har på vegne av innbyggerne.

Nettopp derfor har vi også de siste ukene formidlet at de ansatte varsler om stort arbeidspress når de både skal jobbe med selve fylkessammenslåingen, men også skjøtte sine vanlige arbeidsoppgaver.

At den øverste ansvarlige for dette arbeidet opplever personlig sjikane og utfrysning i enkelte miljøer er noe vi i mediene har et ansvar for å sette søkelys på. Den samme sjikanen har Høyres Jo Inge Hesjevik fortalt om. Han er blitt kalt både «rævdilter», «en stor vits» og fått flere trusler. Nylig gikk også dattera til avgått Vadsø-ordfører Hans-Jacob Bønå ut på Facebook i hjemkommunen og tok et oppgjør med hva hennes far har måttet tåle for sine politiske meninger. En slik samfunnsdebatt kan vi ikke ha, og mediene har en nøkkelrolle i å røkte denne.

Det er godt å se at avisa Ságat tar avstand fra ukvemsord, som de selv kaller det. Derfor er det også underlig at de regner NRKs søkelys på hetsen mot Ballo som et overgrep mot Finnmarks befolkning.

Robin Mortensen

Distriktsredaktør i NRK Finnmark