Gå til sidens hovedinnhold

– Når man ser hva som har vært mulig å få til i den finske ødemarka, så er det ingen grunn til at vi ikke skal kunne bygge tilsvarende anlegg i Finnmark

Staten må komme med penger for å motvirke befolkningsnedgang. Det kan gjøres med å bygge svære turistanlegg.

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Denne uken kom det igjen nye befolkningstall. De viser at svært få kommuner i Finnmark har vekst. Alta kommune, med sine 81 nye innbyggere i fjerde kvartal, er den eneste med noen vekst å snakke om i det hele tatt.

Kautokeino har 7 nye, Karasjok det samme og Gamvik og Båtsfjord økte med 2 innbyggere.

Selv motorene Hammerfest og Sør-Varanger mister nå innbyggere. Det bør bekymre de fleste.

Ser vi hele 2020, så er det Alta (+58), Karasjok (+13) og Kautokeino (+10) som kan vise til vekst. For øvrig er det nedgang, verst for Vadsø med (-146) og Hammerfest (-117).

Overordnet er problemet at ungdommene våre forlater fylket og ikke kommer tilbake. Da blir fasiten forgubbing og tap av innbyggere. Med de 70.000 innbyggerne vi har, trenger vi alle.

Mange elementer spiller inn i at vi har havnet i en slik situasjon, men det at vi ikke har nok attraktive jobber for unge, nyutdannede finnmarkinger er et åpenbart problem.

I en undersøkelse som inFact gjorde for iFinnmark 9. februar, sier 41,6 prosent av de spurte mellom 18-29 år, altså et flertall, at de vurderer å flytte fra Finnmark i løpet av de nærmeste fem årene. 39,4 prosent sier nei. Det er urovekkende!

Det pågår for tiden en diskusjon rundt hvor driftsorganisasjonen for Visting-feltet skal etableres. I Hammerfest har vi sett at Vår Energi har lyktes svært godt med å opprette driftsorganisasjonen for Goliat lokalt, og av 58 ansatte, er det kun to som pendler. Nussir er også forventet å gi en positiv effekt for kommunen, der en stor lokal organisasjon skal bygges opp.

Slike prosjekter trenger vi flere av. Det må rett og slett være stillinger som er attraktive nok for å klare å lokke til seg de ungdommene som flytter ut av fylket for å studere. Helst må det være jobber til eventuelle ektefeller eller samboere også.

Aller verst stilt er det i Vadsø, og det er et problem for hele fylket. Det har vært en negativ spiral gjennom flere år, og fallet i befolkning er intet annet enn dystert. Her trengs det nå statlig hjelp og incentiver for å få i gang en positiv utvikling, ellers vil vi se flere tomme og mørke hus og butikklokaler.

En gledelig nyhet var nyheten om etablering av Skeidar-varehus som kom i forrige uke, men det trengs at flere satser, slik at innbyggerne kan se en fremtid i byen. Kanskje Vadsø kan lykkes med å etablere seg som handelssenter, men da må man i hele næringslivet både se på åpningstider og andre ting slik at det blir attraktivt nok for tilreisende.

Offentlig forvaltning er en annen del av det. Er det noe korona-krisen har lært oss er det at arbeid kan utføres over nett nærmest hvor det måtte være i landet. Her kan Finnmark være en pilot i så måte i et prosjekt fra regjeringshold med utprøving av kontorsteder rundt i landet.

Så er det sånn at uansett hvor mange arbeidsplasser som eventuelt opprettes, så er vi avhengig av å skaffe kompetente folk. Her har vi en utfordring i Finnmark. Da vi i fjor i Amedia utlyste tre journaliststillinger i Trondheim, meldte 94 søkere seg. På samme stilling i Finnmark, er vi heldige hvis vi får tre. Vi er ikke gode nok til å selge Finnmark sine fortrinn, som er økonomiske incentiver, nærheten til naturen og de gode og ekte opplevelsene rundt bålet med kaffekoppen, ting du ikke får lengre sør i landet. «Søringenes» inntrykk av oss er åpenbart ikke slik bør være. Her trengs det nok voksenopplæring. I tillegg må det satses på å lage helt eksepsjonelle tilbud som man ikke får andre steder.

Krangling og interne stridigheter virker også negativt på bolyst og framtidsutsikter i fylket. Ved at vi havner i krangel om smulene, stikker andre av med de store kjøttbeinene. Her bør det etableres en arbeidsgruppe som går på tvers av partitilhørighet og geografi med et eneste formål: hva kan vi få til Finnmark i både privat og offentlig regi, slik at man kan gå i samlet flokk til makta i Oslo og stille krav.

Sametinget bør også innta en mye mer positiv rolle hvor man i stedet for å obstruere arealinngrep, stiller seg bak de etableringer vi kan få. Det bør også være i Sametingets interesse at det bor folk i Finnmark i fremtiden.

Et eksempel her kan være å bygge opp store turistanlegg. Når man ser hva som har vært mulig å få til i Finland, ute i ødemarka i Levi, med støtte fra den finske stat og EU, så er det ingen grunn til at vi ikke skal kunne bygge tilsvarende anlegg i Finnmark. Det ville blitt helt enestående, med ville fjell og enorme muligheter. Her burde den norske stat kjent sin besøkelsestid, og tatt opp kampen med Nord-Finland. Kanskje vi også kan utkonkurrere Rovaniemi og hente julenissen hjem dit han hører hjemme?

Det er ingen tvil om at det er en stor jobb som må gjøres på tvers av mange ulike interesser og synspunkter. Det viktige er at vi enes om det vi kan enes om, og danner felles front. Det vil gjøre det mer attraktivt for privat næringsliv og det offentlige.

Regjeringen må også på banen. De må komme med penger. Det er i Norges interesse at det bor folk i hele Finnmark, for å hevde suverenitet over landområdene. Det er i tillegg et enestående landskap man ikke finner andre steder, med et rikt hav like utenfor. Man kan bygge opp både fiskeindustrien og øke eksporten, og det kan bygges enorme turistanlegg som vil dra folk fra hele verden.

Det er bare å få pengene på bordet. Og det nytter ikke med småpenger, det må satses stort!

Kommentarer til denne saken