Finnmark Høyre mener fraværsgrensen er en god ordning som har senket fravær, økt antall fullførte videregående utdanninger, og skapt mer kvalitet i skolen.

Det fraværsgrensen har gjort er å senke nedgangen fra frafallet fra 4,2 til 4,0, men det betyr ikke at fraværsgrensen er en god ordning. Forskning viser at unge sliter mer enn noen gang tidligere med stress og psykiske vansker, og det er disse elevene som blir hardest rammet av fraværsgrensa i dag.

Elever som sliter med stress eller psykiske vansker får ikke bedre utfall av å sitte bak skolebenken, men av å få god hjelp av systemet rundt dem, og argumentet med at disse elevene blir fanget opp ved hjelp har fraværsgrensa er ikke riktig eller rettferdig. Det som egentlig skjer er at disse elevene mister motivasjonen og lysten til å bestå, fordi antall prosent fravær skal bestemme om de består et fag eller ikke.

Det finnes gode rammer i den norske skolen for å ivareta og tilrettelegge for alle elever, men å presse en fraværsgrense opp på det er ikke «å bry seg», men å ta knekken på de som allerede ligger nede. Skal man føre god politikk for unge, må man lytte til dem.

Helt siden landsmøtet til Arbeiderpartiet gikk inn for å skrote fraværsgrensen har det vært jubel fra elevorganisasjoner og elevene rundt om i hele landet. En fryktbasert og stressende ordning skal endelig vekk.

Elever trenger ikke en slik ordning, som skal bestemme om man består eller ikke. Elever trenger å lære og ta ansvar for egen utdanning. Den beste måten å forberede elever på videre utdanning og arbeidslivet er å lære å ta selvstendige ansvarlige valg, som f.eks. oppmøte på skolen og levere vurderingsgrunnlag til fagene. Fraværsgrensen vil aldri kunne bevise hvor mye kompetanse man har i et emne eller et fag. Det er lærernes ansvar å stille krav til vurderingssituasjoner, og elevens ansvar å levere.

Hvordan mener Finnmark Høyre at en lokal fraværsgrense skal gagne Finnmark? I Finnmark sliter vi med en stor befolkningsnedgang, og med å sette en lokal fraværsgrense for oss, vil man kunne tenke seg at flere elever vil se ut av fylket for videregående skole. Det er kun urettferdig for elevene i Finnmark. I tillegg så sliter vi med en legekrise, så hvordan kan dere forsvarliggjøre å fortsette med en ordning som setter større press på fastlegene i fylket, fordi elever må ha time for å få et papir med stempel for 250kr.

Det viktigste med å fjerne fraværsgrensa er å skape en skole hvor elever ønsker å lære, ikke blir tvunget til det av frykt.

Så kjære Finnmark Høyre, tap og vinn med samme sinn, men vær så snill å tenk på de som må leve på deres politikk.