«Når kommer ny lufthavn på Grøtnes?»

Ny lufthavn på Grøtnes: Når kommer den, og kommer den i det hele tatt, spør spaltist John Wahl.

Ny lufthavn på Grøtnes: Når kommer den, og kommer den i det hele tatt, spør spaltist John Wahl.

Spaltist lurer på hva som skjer med planene med Grøtnes-prosjektet.

DEL

Det kan være betimelig spørre om dette etter Avinors Konseptvalgutredning av 21.06.2019. Det var gitt føringer fra samferdselsdepartementet om hvilke konsepter som skulle utredes.

1. Utvikling av dagens lufthavn (HFT) med 1199 m rullebane. Pris: 630 millioner

2. Ny flyplass på Grøtnes med 1199 m rullebane Pris: 2.402 milliarder

3. Ny flyplass med lang rullebane (1700 m og 2000 m), Pris: 5,377,5 milliarder

Jeg vil kommentere prisen på alternativ 3. senere.

Saken fortsetter under bildet.

Bildetekst

Bildetekst

Overraskende vil Avinor gå for det såkalte « 0» alternativet som er nåværende flyplass benevnt som 1. alternativet. Der heter det: «Hammerfest lufthavn vil ha tilstrekkelig kapasitet i overskuelig framtid med de tiltak som er igangsatt og mindre justeringer. Dersom bortfall av flytyper og gjør det nødvendig med forlengelse av rullebanen (1199 meter) bør dette vurderes på et senere tidspunkt»

Fra min side er det ikke overraskende. I mitt arbeid i lokale flyplassutvalg ble jeg på et tidlig tidspunkt klar over at Avinor ikke ønsket en ny flyplass på Grøtnes. Dette bekrefter forslaget deres. Alle vet at nåværende flyplass har begrensninger og at gjennomsnittlig regularitet er på 95,8 prosent. Ved sidevind på 15 knop kan ikke flyene lande. Widerøe oppgir at Hammerfest lufthavn er svært vindutsatt, spesielt i vinterhalvåret, og at den variable vinden skaper de største operasjonelle problemer. Denne flyplassen ønsker Avinor at vi skal gå inn i framtiden med. For å si det enkelt: Dette er en bakstreversk konklusjon.

Når det gjelder alternativ 3. som er 2000 m rullebane hevder Avinor i sin analyse at prisen vil ligge på ca. 5,378 milliarder kroner med Rambøls kalkyle. (Avinor baserer seg på enhetspris på 135 kr kubikkmeter fyllingsmasse. Da blir prisen totalt: 4,8 milliarder). De baserer seg på at de store kostnadsdriverne er knyttet til fylling av masser i sjø.

Rambøl har utarbeidet et kostnadsanslag på 180 kr per kubikkmeter for behandling av fjell, sprengning, transport osv. Konsept 3. er tidligere kostnadsberegnet ifm. reguleringsplanen 2012 av Hammerfest kommune og Asplan Viak hvor den fornuftige enhetspris vil være på 90 kr per kubikkmeter stein/fyllmasse. Dette er nok mere virkeligbasert en Rambøl og Avinor sitt regnestykke. Så kan en forhåpentligvis starte med å klargjøre Strømsnes, da kan en frakte fyllingmasser og stein med lekter som vil være besparende kontra alt med lastebiler.

Prisen på flyplassen kan ligge på ca. 2,5- 2,7 milliarder. Da blir det samfunnsøkonomiske regnestykke helt annerledes.

En har også stilt spørsmål om oljevirksomheten etter 2026 vil flate ut og om det derfor vil det ikke være behov for en ny større flyplass. Feltet Johan Castberg vil starte produksjonsboring i februar 2020. Planen er å være i drift 2022. Så vil OMV med Wisting lever inn PUD (Plan for utbygging og Drift) 2023, da kan de starte produksjonsboring ca. 2025/26 Lundin med feltet Alta/ Gotha vil levere PUD i 2024. Da kan produksjonsboring starte 2026/27. Aktiviteten vil ikke flate ut med fortsette bare med disse feltene lang utover 2030-tallet.

Selv om leteboringen i 2018 og 19 har vært på lavmål så vil den øke fra 2020. Ved nye funn, sammen med driften av de eksisterende feltene, krevee en ny flyplass for å tilfredsstille en framtidsrettet infrastruktur. Der er også planer for hvordan en skal løfte reiselivet i Hammerfest regionen- da vil en også være avhengig av en større lufthavn.

Det er nå Hammerfest samfunnet må trå til (både politikerne og næringslivet). Først må en lage en motmelding til Avinor. Så må en danne et utvalg som må drive et utstrakt lobbying mot regjering og storting. Uten å jobbe planmessig og konstruktiv så vil vi tape mot dem som ønsker å torpedere Grøtnes-alternativet. Da må en også bla opp med penger til dette arbeidet.

Første mål er å få en mer forpliktende merknad i den Nye NTP-planen som bør sette en mulig dato for utbygging fra 2022. Dette er den viktigste infrastrukturoppgaven for den nye politiske ledelsen i Hammerfest som blir valgt nå 8/9 september 2019.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags