Når jeg hører navnet Human-Etisk Forbund (HEF) så er det ordet kritikk det første jeg tenker på. Deretter følger navnefest, konfirmasjon og andre ikke-religiøse seremonier. Hvorfor er det sånn, mon tro?

HEF hevder at de understreker verdien av blant annet respekt for andre menneskers livssynsvalg. Undertegnede vil trekke det så langt å mene at organisasjonen gang på gang i mediabildet avslører et annet ansikt.

Da jeg var yngre trodde jeg at HEF var opptatt av å vise humanismen som et positivt, selvstendig og fritt livssyn. Men jo mer jeg hørte om HEF og så hvordan de agerte – desto mer skeptisk ble jeg. Med flere kristne venner og med «barnetroen» med meg inn i voksenalderen så følte jeg HEF heller tråkket på det som mange ser på som både kjært, og faktisk hellig.

For noen år tilbake aksjonerte Humanistisk Ungdom med å dele ut ørepropper til skoleelver som deltok på julegudstjeneste. Selv hevdet humanistene at elevene ble tvunget – og derfor rettferdigjorde handlingen. For det første; Det er mange år siden de offentlige skolene tvang elever til kirken. For det andre; Ørepropper skulle signalisere at det presten fortalte ikke var verdt å høre på, men derimot indoktrinering og hjernevask. Vi snakker altså Den norske kirke, og ikke en sekt med pastor på millionlønn.

I fjor overvar jeg en konfirmasjon i regi av HEF. Mye var bra, men den røde tråden var at «det er vi som har svaret» eller «det er kun humanister som innehar den kritiske tanke» osv. Et ellers fint arrangement hadde en bismak av arroganse ovenfor «de andre» - med andre ord de som er troende, meg inkludert altså.

Jeg må si meg enig i avdøde professor Frank Aarebrot som uttalte (Dagbladet 28.10.2015):

Hvis man kjenner litt til europeisk historie, vet man at det å assosiere humanisme med ikke-tro er helt feil. Humanismen har ikke noe med ikke-tro å gjøre, historisk sett. Faktisk ville humanismen vært utenkelig uten kristendommen og opplysningstid. Se bare på hvordan SV og Krf allierte seg for Syria-flyktningene. Humanisme går på tvers av religion. HEF burde slutte med slik historieforfalskning og heller kalle seg ateister og agnostikere.