Hva er det egentlig som skjer i Nordkapp kommune? Jo, for eksempel dette: Kommunen er reguleringsmyndighet for en nasjonalskatt, Nordkapp-platået. Et sted turister valfarter til. Og om få dager, den 20.juni, behandler kommunestyret i Nordkapp sin viktigste sak hittil i dette århundret.  

Skal dagens monopol fortsette, eller blir det slutt på privatiseringen på platået? Skal en privat aktør over 2000 kilometer unna, fortsatt kunne stenge Nordkapp for allmennheten, og kreve 270 kroner i billettavgift for at folk skal få tilgang til den uendelige utsikten?

Ikke nødvendigvis. For nå skal en ny områdeplan lages. Det betyr at kommunen har fått en enestående mulighet til å stikke hull på den gamle verkebyllen. Det er anledning til å regulere grunnen på Nordkapp om -  fra privat til offentlig. 

Dermed kan man få slutt på en ordning som blant annet går ut på at Rica/Scandic kontrollerer parkeringen på platået, som medfører at alle må gjennom en bom for å besøke Norges fremste turistattraksjon.

Med nær 300.000 besøkende i året er dette en ren seddelpresse. Men pengene går ut av Nordkapp og Finnmark, og rett i lomma på Rica og Scandic.  Arvingene etter hotell-imperiet holder for øvrig til i Bærum og har en formue på 2,6 milliarder kroner. I Klassekampensglimrende reportasje sist lørdag uttrykkes det presist: «De nå mellom 50 og 70 millionene årlig som kommer inn til familieselskapet i inngangspenger fra Nordkapp-platået, har vært en fast, hyggelig inntektspost på selskapets regnskapsark siden 1980-tallet.»

Dette kunne vært kjærkomne inntekter for en av Norges fattigste kommuner. Men når kommunen endelig kan ta kontroll over arealene, er motet i ferd med å svikte hos Nordkapp Arbeiderparti, partiet som har styrt kommunen helt siden 1947, og fremdeles har rent flertall i kommunestyret.  

Foran kommunestyremøtet går nemlig ledelsen i Nordkapp Ap inn for å videreføre Rica sitt monopol. Det er det motsatte av hva Nordkapp Ap gikk inn for på et medlemsmøte for et år siden. Hva har skjedd i mellomtiden?

Forklaringen kan være at Rica har satt advokater på saken, som har sendt brev til kommunen. Det har spredt redsel. Mange frykter årelange rettsaker, dersom kommunen vedtar at området skal være offentlig eid.

Nordkapp Ap går dermed inn for at en familie på Oslos vestkant fortsatt skal kunne kreve inngangspenger for at folk skal se på midnattssola i Finnmark. Det virker rart at finnmarkingene, som er så store i kjeften, skal være så lettskremte.

Men stadig flere ser symbolkraften i saken. Ikke minst er parallellene til fiskeriene der. Salg av trålkvoter har ofte vært knyttet til store løfter om inntekter til lokalsamfunnet. Det har det blitt lite av. Felleskapets eiendom er stukket i lomma til noen få rikinger, og ingen av dem har adresse i Finnmark.

Tiden er inne for å sette ned foten. Rica og Scandics monopol på Nordkapp er uanstendig, og kan ikke fortsette.  Det beste er å åpne for konkurranse, og flere reiselivsaktører i et voksende marked. Men fremfor alt vil det gi penger i kommunekassa. Ingen andre, noe sted i landet vårt, ville akseptert det som minner sterkt om kolonialisme.

Nordkapp Arbeiderparti har valget. De risikerer å gjøre seg selv udødelige, men av feil årsaker. De er i ferd med å gi varig liv til professor Ottar Brox sin påstand: At folket i nord er det lettlurte folket.