NAF og bussjåfør Fred mener det kan være farlig å kjøre her, men fikk avslag hos Statens vegvesen: – Det har vært en del tilfeller

Mener liv kan gå tapt om det ikke blir etablert en viss type varsling for bilister i området.