Som følge av økende koronasmitte i landet, advarer Finnmarkssykehuset sine ansatte mot å reise utenlands, med mindre det er strengt nødvendig.

– Finnmarkssykehuset følger FHI's reiseråd og har innskjerpet våre reiseråd for ansatte. Vi fraråder nå alle våre ansatte å reise utenlands, uavhengig av varighet, dersom det ikke er strengt nødvendig. Årsaken er at smittesituasjonen i Finland har forverret seg, og vi ser en økning i flere andre land.

Må teste negativt

Alle som reiser utenlands i «grønt område», skal teste seg etter de har kommet til Norge, går det også fram av pressemeldingen.

– Svar på negativ test må foreligge før oppmøte på arbeidsplass. Hjemmekontor kan benyttes i perioden fram til prøvesvar. Ansatte som har reist til røde land/rødt område, har ti dagers karanteneplikt etter hjemkomst.

Vikarer som kommer fra annet land, skal ha testet negativt i Norge før de kan begynne i jobb, fortelles det videre.

– Smitten tar seg opp

I pressemeldingen skrives det også at Finnmark ligger i utkanten og at smittespredningen her har vært beskjeden.

Men det kan endre seg.

– Vi registrerer imidlertid at smitten tar seg opp i deler av landet, og at det kan være et tidsspørsmål før vi har en økning i Finnmark også, skriver Finnmarkssykehuset.

Hurtigtest på plass

Annet som tas opp i pressemeldingen er at Finnmarkssykehuset nå har på plass utstyr for hurtigtest i Hammerfest, Kirkenes og Alta.

– Formålet er å teste pasienter som kan være smittet, og avklare om tiltak med isolat må iverksettes. I tillegg testes vikarer og fast personell for covid-19. Utstyret gir umiddelbart testsvar.

Videre går det fram at Finnmarksykehuset stadig er i grønn beredskap, overvåker situasjonen, og arbeider fortløpende med tiltak for å møte en mulig smitteøkning på best mulig måte.

5.168 pasientavtaler utsatt

Men som følge av pandemien, er også behandlinger utsatt.

Finnmarkssykehuset skriver at dette er behandlinger som kan vente, og at pasientene får tilbud om ny time ved seinere tidspunkt.

– Finnmarkssykehuset har 5.168 utsatte pasientkontakter siden 1. mars 2020 (akkumulert). Dette er en økning på 305 siden siste presseinfo 12. mai, skrives det.

Behandlingene er fordelt på 4.501 innen poliklinikk, 193 innen operasjon, og 773 innen psykiatri.

Flere fjernbehandlinger

Tiltak for å få ned ventetiden er blant annet økt fjernbehandling.

– Hittil i år har våre behandlere utført 8.830 konsultasjoner ved bruk av video og telefon.

Av disse går 7.269 inn under psykiatri klinisk, og 1.561 under somatisk klinisk.