Nå gjør du nordlendingene forbanna, Erna

I HELIKOPTER: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og statsminister Erna Solberg i et Sea King redningshelikopter i Tromsø i august i år. Foto: Torgrim Rath Olsen

I HELIKOPTER: Samfunnssikkerhetsminister Ingvil Smines Tybring-Gjedde (Frp) og statsminister Erna Solberg i et Sea King redningshelikopter i Tromsø i august i år. Foto: Torgrim Rath Olsen

Av

Erna Solbergs pinligheter om flyambulanse i nord, har gjort nordlendingene forbannet, og med god grunn.

DEL

MeningerDen første snøen har falt i fjellene i nord. Vinteren er på vei. Og skrekk-scenariet så mange har fryktet, er i ferd med å bli virkelighet.

Nord-Norge, med sine enorme avstander og spredte bebyggelse fordelt på 40 prosent av landets areal, ser ut til å stå foran en vinter uten en velfungerende ambulansetjeneste i luften.

Hvem kunne trodd at Norge noengang skulle stelle seg slik, etter at luftambulansetjenesten har levert, stødig og presist i flere tiår? Men nå slår det finstemte systemet sprekker. Fredag sto for eksempel begge flyene i Alta på bakken på grunn av sykdom og pilotmangel. Tillitsvalgte varsler om flysikkerheten, og mangel på rutiner for rapportering av avvik og kritiske hendelser.

Og det kan ikke utelukkes at det kan bli verre utover vinteren. Babcock ser ut til å være konstant på etterskudd. Det kan reises berettiget tvil om det i det hele tatt er mulig for Babcock å oppfylle en kontrakt som var ment å skulle styrke tjenesten.

Mye tyder på at selskapet verken har nok fly eller piloter. Dersom man etablerer et system som baserer seg på at piloter skal jobbe på sine egne fridager, og at ingen skal bli syke, er det neppe tilpasset de krevende forholdene i nord.

Babcock lovet i sitt anbud at de skulle styrke beredskapen, men at det skulle skje med 10 færre piloter i tjenesten enn i dag. På grunn av denne besparelsen vant de anbudet de neste ti årene.

Men at denne modellen ikke er bærekraftig, ser vi klare tegn på i dag. Babcock mangler også en hangar i Tromsø der selskapet har base, og det kan stilles spørsmål ved om selskapet per i dag har et robust system for vedlikehold av flyene.

Etter tre måneder med ny operatør i luftambulansen virker altså mye kaotisk og usikkert. Spørsmålet er om man har vunnet et anbud på premisser som nå ikke er tilstede?

Det kunne blitt avdekket, dersom det hadde blitt gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse i forkant av anbudet.

Mye tyder imidlertid på at man ønsket et operatørskifte så inderlig sterkt, at man ikke syntes det var nødvendig med en ROS-analyse som kunne forpurre planen.

Hvordan startet problemene? Kan det ha vært fordi Øyvind Juel, direktøren i det statlige foretaket Luftambulansetjenesten HF, syntes pilotene tjente for godt og hadde for gode vilkår?

I anbudsprosessen syntes han i alle fall å ha en klar tanke om hva man ikke skulle gjøre. Man hadde ikke tenkt å la folk tjene like godt som de gjorde under den forrige operatøren.

Juell mente nemlig at anbudet åpnet opp for en moderne tilnærming til lønn og arbeidsvilkår. Det kan kanskje være sant, men var det nødvendig å ta hele den nordnorske befolkningen som gisler i en lønnskamp?

En statsminister som pynter på sannheten om problemer som er vel dokumentert, og ikke tar folks uro på alvor, gjør nå situasjonen enda verre.

Det er ikke til å tro at de alvorlige problemene i en tjeneste som handler om liv eller død i Nord-Norge, bevisst feies under teppet av vår egen statsminister. Når nordlendingene blir forbannet er det fordi Erna Solberg er nødt til å vite bedre enn det hun sa i Stortinget sist uke.

Man kan bare spekulere i hvorfor ikke statsministeren bare legger kortene på bordet og beklager overfor folk i nord.

At Luftambulansetjenesten HF i Bodø ikke vil frigi tallene for hvilken tilgjengelighet rent faktisk Babcock leverer, kan være med på å forklare hvorfor.

Det kan nemlig være mange som har mye å tape på at offentligheten skal få vite. Det pinlige forsøket fra statsministeren på å få det som ser ut til å være en fiasko, til fremstå som en lysende suksess, er alt annet en tillitvekkende.


I en tidligere utgave av denne kommentaren sto det at Babcock ikke har utstasjonert teknikere i Nord-Norge. Dette er feil. Ifølge Babcocks informasjonsansvarlige Roger Solheim, har selskapet utstasjonert teknikere i Kirkenes, Alta, Tromsø, Bodø og Brønnøysund. Nordlys beklager feilen.

Artikkeltags