Gå til sidens hovedinnhold

Nå er tiden inne for at Varangerområdet bør vurderes sammenslått til én kommune

Finnmarksdebatten

Nå synes jeg Varangerområdet bør vurderes til å bli slått sammen til én kommune. Vi har ca. 17.000 innbyggere og har 3 kommuner med sine administrasjoner 3 rådmenn 3 ordførere osv. Alta har tilsvarende folketall og langstrakt med kun 1 ordfører og 1 rådmann. Skatt-avgifter og annen administrasjon krympes fortløpende, det effektiviseres osv. Kanskje har vi ikke lengre behov for den kompetansen som vi tidligere har hatt.

Vi bør ha en helt ny kompetanse med mål som stedsutviklere og motivasjonspersoner og aktivt være med på stedsutvikling på forskjellige steder. Samtidig bør de ta utgangspunkt i de ressursene som finnes på det enkelte sted, Det er mulig men det trengs fødselshjelp og stimuli.

Undertegnede som bor på Bugøynes ser hele Varanger under ett. Vi har muligheter for utvikling men det må settes i gang. Vi trenger igangsettere. Vi trenger nytenkere og vi trenger stimuli og midler fra også sentralt hold. Vi kan ikke lengre holde på de gamle stillingsinstruksene de er avdanket for lengst. Det trengs annen kompetanse inn i administrasjonene.

De månedlige seminarene som nå er satt i gang på nett med utgangspunkt i Demografiutvalgets forslag burde vært gjort tilgjengelig og markedsført slik at folk flest kunne finne dette lett på nett for alle samfunnsinteresserte.

Her kommer vi også til kort. Det at vi ikke har datakursing for eldre og alle de samfunnsinteresserte men som ikke har datakunnskap nok sliter med det. Selv jeg som på andre felt føler meg oppegående holdt nesten på å miste debatten. Noe må gjøres. Ellers blir vi gamle fortere gamle og blir til en klamp om foten for kommunebudsjettet. Vi kan ikke godta den situasjonen. Vi har bygget landet og krever oppfølging.

Kommentarer til denne saken