Det er registrert 20,6 smittede per 100.000 innbyggere i uke 35 og 36 samlet, skriver FHI i sin nye ukesrapport.

Dermed er smitten i Norge på rødt nivå.

Økningen i registrerte smittetilfeller til 728 i uke 36 er nesten en dobling fra normalen i ukene 32–35. I disse ukene har antall smittetilfeller variert fra 357 til 377.

Det er i stor grad de lokale utbruddene i Bergen og i Fredrikstad og Sarpsborg som ligger bak.

«Relativt lavt nivå»

FHIs samlede vurdering er likevel at smittespredningen fortsatt er på et «relativt lavt nivå generelt i befolkningen på nasjonalt nivå».

FHI påpeker også at det ikke er sett noen stigning i sykehusinnleggelser eller dødsfall.

«En forklaring er at smitten de siste ukene primært har forekommet hos yngre personer med lav risiko for alvorlig forløp», skriver FHI i ukesrapporten. «Samtidig bidrar den utstrakte testingen og smittesporingen trolig til at vi oppdager flere tilfeller med et mildt forløp.»

Det såkalte reproduksjonstallet (R) har ifølge FHIs beregninger ligget på 0,72 etter 1. august. Det betyr at hver smittede i snitt smitter 0,72 nye personer.

Sannsynligheten for at R i realiteten er høyere enn 1, beregnes til 19 prosent.

Bare 1,2 prosent har hatt smitte

Alt i alt anslår FHI at 1,2 prosent av befolkningen i Norge nå har vært smittet av koronaviruset.

Dette er bekreftet av ukentlige undersøkelser der nordmenn er blitt invitert til å ta blodprøve for analyse av antistoff mot koronaviruset. Totalt har mer enn 6.000 personer deltatt i disse undersøkelse, og det er påvist antistoffer hos 1,2 prosent av alle som er testet.

Matematiske modeller tilsier samtidig at opptil 2.053 personer var smittsomme i Norge den 7. september.