Rivingen av gamle Tana bru skulle egentlig startet umiddelbart etter åpningen av den nye brua den 16. september i år, men ble utsatt etter sterkt engasjement fra lokalbefolkningen. Vegvesenet utsatte rivingen i påvente av avklaring om hvorvidt brua er verneverdig.

– Vi har nå besluttet at selve brua skal rives, men at kabelforankringene på østsida av elva skal tas vare på som et symbol og en anerkjennelse av den verdien brua har hatt for Tana, Finnmark og Norge, sier direktør Per Morten Lund i Statens vegvesen.

Arbeidet med å rive brua starter løpet av kort tid, ifølge en pressemelding.

– Dersom brua skulle tas vare på så måtte det være etter ønske fra Tana kommune. Et slik ønske har kommunen ikke gitt uttrykk for. Dermed har vi tatt beslutningen om å rive, i tråd med kommunens vedtatte reguleringsplan, sier Per Morten Lund.