Det er mange som uttaler seg om Kongekrabben etter at Nærings- og fiskeridepartementet kom med nyheten at dem sender på høring forslag om å slippe inn ca. 179 fartøy fra Vest-Finnmark i det kvoteregulerte området, og noen politikere roser hverandre for en god jobb dem har gjort med bakgrunn i at saken skal på høring. For noen politikere tror nok at jobben er gjort det siste året.

I januar/februar 2016 vedtok fylkesårsmøtet til Finnmark FrP enstemmig en resolusjon om å slippe resten av fartøy i Finnmark inn i det kvoteregulerte området. Dette forslaget kom med bakgrunn i initiativ fra fylkesleder Odd Eilert Persen, og ble utarbeidet i samarbeid med undertegnede som var blitt statssekretær for fiskeriminister Per Sandberg 2-3 måneder tidligere.

Vi (jeg og daværende fiskeriminister) startet jobben med å innhente tallgrunnlag og innspill for å se på mulighetene som Finnmark FrP og flere andre ønsket. For å gjøre en lang historie kort, så ble det ikke flertall på Stortinget. FrP, Høyre og Sp var enig om å slippe inn fartøy fra Vest-Finnmark og hadde derfor flertall på Stortinget, men i «12 time» ga Sp beskjed om at dem allikevel ikke støttet dette. Tilbakemeldingen jeg fikk fra Sp sine på Stortinget var at lokallag fra dem i Øst-Finnmark ikke ville dette. Vi klarte allikevel å få Måsøy kommune inn, og i dag vet vi alle at det har vært en suksess for kommunen.

Jeg vil hevde at hele grunnlaget for å få Vest-Finnmark inn i det kvoteregulerte området ble lagt under fiskeriminister Per Sandberg, og nå er det bare å følge det opp og få det vedtatt. Det vil være utenkelig for meg at dagens fiskeriminister ikke har sikret seg flertallet i dagens flertallsregjering før han sender forslaget på høring, og hvis dette ikke blir vedtatt før sesongen 2020 så er jeg tilbøyelig å være enig med Jo Inge Hesjevik i Høyre at dette kun var et valgkamputspill for å hente stemmer i et valgår.

I debatten som foregår så hevder noen at landindustrien vil bli skadelidende om fartøy fra Vest-Finnmark får fiske i det kvoteregulerte området. Det medfører ikke riktighet, for i forskriften om regulering av kongekrabbe paragraf 8 står det blant annet følgende: «Kongekrabbe fanget i det kvoteregulerte området må landes innenfor det kvoteregulerte området eller i Skarsvåg i Nordkapp kommune». Jeg har ikke hørt noen per dags dato som har tatt til ordet for å endre paragraf 8. Det vil med andre ord si at landindustrien i det kvoteregulerte området får akkurat like mye råstoff, men levert fra flere fartøy.

Det finnes også flere muligheter. Man kan eksempelvis regulere fisket vest for 26 grader, ved å kun la fartøy tilhørende Vest-Finnmark få fiske på desimeringsfisket. Da vil ikke fartøy som i dag fisker i det kvoteregulerte området kunne delta i desimeringsfiske etter at dem har tatt opp sin kvote på kongekrabbe. Det vil også kunne medføre betydelig høyere inntekter for fartøyeiere bosatt i Vest-Finnmark.

En annen mulighet er å slippe alle fartøy til i det kvoteregulerte området, mot at fangsten (ikke bare kongekrabbe) leveres til landindustrien i Finnmark.

Da får vi vente å se om dette bare er et valgkamputspill, eller om alle partiene i regjering står bak høringen, med intensjon om å innføre dette snarest. For nå er det på tide at hele Finnmark får ta del av fisket etter kongekrabbe i det kvoteregulerte området, når vi også har sett hvor positivt det ble for Måsøy kommune. Til slutt vil jeg bare på nytt si at nåværende fylkesleder Odd Eilert Persen i Troms og Finnmark FrP skal ha ros for sin stå på vilje i denne saken, og kanskje lykkes vi til slutt.