Ap, Sp, SV og Krf har inngått en avtale om økonomisk styring av Alta kommune, hvor den sosiale profilen er gjennomgående. Det skriver partiene selv i en pressemelding.

Jan Martin Rishaug (Sp) blir varaordfører. Monica Nielsen (Ap) fortsetter som ordfører. Øvrige navn er ikke klar, men fordelingen blir som følger:

  • Hovedutvalg oppvekst- og kultur: SV
  • Hovedutvalg for helse og sosial: Ap
  • Hovedutvalg for drift og miljø: Sp
  • Økonomiutvalget: SV
  • Administrasjonsutvalget: Ap

Partiene melder at de er enige om å sikre en forutsigbar og stødig økonomistyring. Bossekop og Komsa skole videreføres, men den nye sentrumsskolen skal stanses.

Ungdomstrinnene ved 1 – 10 skolene videreføres.

Partiene har som mål å ha tilgjengelige kommunale selvkosttomter til en hver tid som tillegg til det private utbyggere tilbyr.

De vil ikke legge til rette for privatisering av store arbeidsgrupper i kommunen, men er positive til ideelle organisasjoner som driver tjenester. Som hovedregel skal kommunale oppgaver utføres av kommunalt ansatte i full stilling hvis de ønsker det. Kommunens anbudskriterier skal gjennomgås.

Når det gjelder helse, anser partiene jobben for fødeavdeling og akuttjenester som sin hovedoppgave.