Nå er det offisielt: Disse skal styre Alta

GLAD GJENG: Representanter for de styrende partiene var samlet til en pressekonferanse i Alta onsdag. Fra venstre: Kristina Johnsen (SV), Monica Nielsen (Ap), Knut Erik Bull Hammari (Sp), Erling Suhr (Krf), Jan Martin Rishaug (Sp), Kristin Jensen (Ap), Anita Håkegård Pedersen (Sv). Bak fra venstre: Knut Klevstad (KrF), Karin Hamnevoll Arnesen (KrF), Sigurd Pedersen (Sp), Tommy Berg (SV), Ole Steinar Østlyngen (Ap). De fleste posisjonene er ennå ikke fordelt.

GLAD GJENG: Representanter for de styrende partiene var samlet til en pressekonferanse i Alta onsdag. Fra venstre: Kristina Johnsen (SV), Monica Nielsen (Ap), Knut Erik Bull Hammari (Sp), Erling Suhr (Krf), Jan Martin Rishaug (Sp), Kristin Jensen (Ap), Anita Håkegård Pedersen (Sv). Bak fra venstre: Knut Klevstad (KrF), Karin Hamnevoll Arnesen (KrF), Sigurd Pedersen (Sp), Tommy Berg (SV), Ole Steinar Østlyngen (Ap). De fleste posisjonene er ennå ikke fordelt. Foto:

Monica Nielsen (Ap) fortsetter som ordfører. Skolestruktur var blant de første tingene partiene ble enige om.

DEL

Ap, Sp, SV og Krf har inngått en avtale om økonomisk styring av Alta kommune, hvor den sosiale profilen er gjennomgående. Det skriver partiene selv i en pressemelding.

Jan Martin Rishaug (Sp) blir varaordfører. Monica Nielsen (Ap) fortsetter som ordfører. Øvrige navn er ikke klar, men fordelingen blir som følger:

  • Hovedutvalg oppvekst- og kultur: SV
  • Hovedutvalg for helse og sosial: Ap
  • Hovedutvalg for drift og miljø: Sp
  • Økonomiutvalget: SV
  • Administrasjonsutvalget: Ap

Partiene melder at de er enige om å sikre en forutsigbar og stødig økonomistyring. Bossekop og Komsa skole videreføres, men den nye sentrumsskolen skal stanses.

Ungdomstrinnene ved 1 – 10 skolene videreføres.

Partiene har som mål å ha tilgjengelige kommunale selvkosttomter til en hver tid som tillegg til det private utbyggere tilbyr.

De vil ikke legge til rette for privatisering av store arbeidsgrupper i kommunen, men er positive til ideelle organisasjoner som driver tjenester. Som hovedregel skal kommunale oppgaver utføres av kommunalt ansatte i full stilling hvis de ønsker det. Kommunens anbudskriterier skal gjennomgås.

Når det gjelder helse, anser partiene jobben for fødeavdeling og akuttjenester som sin hovedoppgave.

Artikkeltags