Nå er det klart for di­rek­te­fly Laks­elv-Oslo: – Vi treng­te den­ne nyheten nå, midt i alt vi står i!

Nå har SAS lagt ut ru­te­ne de skal fly di­rek­te mel­lom Laks­elv og Oslo. Før­s­te fly har av­gang fredag 17. ap­ril.