Nå er det bestemt: Alta får egen klinikk med stedlig sjef og ledergruppe

Klinikk Alta blir egen klinikk med stedlig klinikksjef og ledergruppe.

DEL

Det skriver Finnmarkssykehuset i en pressemelding onsdag ettermiddag.

Samtidig vil psykisk helsevern og rus opphøre som klinikk, til fordel for egne avdelinger i hver av klinikkene, skriver Finnmarkssykehuset.

Et enstemmig styre vedtok i dag direktørens innstilling om ny overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus i Finnmarkssykehuset.

Videreføring

Endringen er en videreføring av arbeidet som er gjennomført med Sámi Klinihkka, som ble etablert som en egen klinikk fra 1 oktober i år, skriver Finnmarkssykehuset.

– En ny overordnet klinikkstruktur for somatikk og psykisk helsevern og rus vil kunne styrke pasientens helsetjeneste gjennom et styrket fagmiljø, rekruttering og tilbudet i sin helhet, sier administrerende direktør Eva Håheim Pedersen i Finnmarkssykehuset HF, ifølge meldingen.

Psykisk helsevern og rus er i dag en egen klinikk, men fra 2020 blir denne klinikken lagt ned.

I ny struktur vil klinikkene ha ansvar for både somatikk og psykisk helsevern og rus. Det er også en forventning om at ny struktur vil styrke samarbeidet i helseforetaket ved at det etableres samarbeidsavtaler mellom klinikkene, skriver Finnmarkssykehuset i pressemeldinga.

– Vi er i en tid hvor vi ser en økning i sammensatte lidelser. Målet med å etablere nye klinikker, og samtidig legge psykisk helsevern og rus inn i hver enkelt klinikk, er å se hele mennesket under et behandlingsforløp, og å gi et helhetlig tilbud, sier Eva Håheim Pedersen, ifølge meldingen.

Egen klinikksjef

Klinikk Alta får egen klinikksjef med lederteam. I likhet med Sámi Klinihkka vil også klinikksjefen ved Klinikk Alta sitte i direktørens ledergruppe, skriver Finnmarkssykehuset i meldingen.

Finnmarkssykehuset vil i 2020 bestå av fire klinikker med tilbud innenfor somatikk og psykisk helsevern og rus, i tillegg til prehospitale tjenester og service, drift og eiendom:

  • Klinikk Hammerfest: somatikk og VPP og BUP Hammerfest (fra DPS Vest-Finnmark)
  • Klinikk Alta: virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus i Alta (fra DPS Vest-Finnmark)
  • Klinikk Kirkenes: virksomheten innenfor psykisk helsevern og rus (DPS Øst-Finnmark).
  • Klinikk Prehospitale tjenester og Service, drift og eiendom videreføres som i dag.

De skriver videre at I tillegg styrkes ledergruppene ved Klinikk Hammerfest, Klinikk Kirkenes og Klinikk Alta med en egen avdelingsleder for psykisk helsevern og rus.

Organisasjonsendringene har vært drøftet med de tillitsvalgte og i FAMU, ifølge pressemeldingen.

Artikkeltags