Nå er denne kommunen på full fart inn i Fylkesmannens svartebok: – Alle må forstå alvoret

Kommunens underskudd i 2016 ble ikke dekket inn i fjor, dermed kvalifiserer Karasjok til innmelding i den såkalte ROBEK-lista. Det konkluderer Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) overfor Fylkesmannen.