Vurderer påbud

Regjeringen må vurdere å påby bruk av flytevest i alle åpne fritidsbåter, mener en arbeidsgruppe.

Regjeringen må vurdere å påby bruk av flytevest i alle åpne fritidsbåter, mener en arbeidsgruppe. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Regjeringen må vurdere å påby bruk av flytevest i alle åpne fritidsbåter, mener en arbeidsgruppe.

DEL

I dag er det bare påbudt å ha flyteutstyr om bord, ikke å ha det på seg.

Det viktigste tiltaket for å øke sikkerheten ved bruk av fritidsbåter er fortsatt og økt satsing på holdningsskapende arbeid, mener arbeidsgruppen som har sett på hva som kan gjøres for å få ned ulykkestallet til sjøs.

Gruppen leverte sin rapport til fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) og nærings- og handelsminister Trond Giske (Ap) i Oslo torsdag.

UP til sjøs

Holdningsskapende tiltak er ikke alene nok, mener gruppen, som også peker på at regelverket må gi signaler som støtter det holdningsskapende arbeidet.

– Et synlig og effektivt kontrollapparat gir også et viktig signal om at sjøsikkerhet må tas på alvor, sa sjøfartsdirektør Olav Akselsen da rapporten ble overlevert. Han har ledet gruppen.

For å styrke kontrollen, foreslås det at Utrykningspolitiet skal få et ansvar også på sjøen. Dessuten bør Kystvaktens innsats som kontrollorgan opprettholdes og om mulig styrkes. Utvalget mener at bøtene ved overtredelse av bestemmelsene bør økes.

Stygge ulykker

Arbeidsgruppen ble satt ned etter at fem personer omkom ved to stygge ulykker i Vestfold i fjor sommer. Gruppen har vurdert en rekke tiltak som var framme i debatten den gang. Når det gjelder en del av de omdiskuterte forslagene, nøyer gruppen seg med å si at de må vurderes videre.

Et av forslagene som gruppen mener at regjeringen bør vurdere, er påbud om bruk av flytevest i åpne fritidsbåter.

Et annet tiltak som er drøftet, er om promillegrensen til sjøs bør endres fra dagens 0,8 promille. Flertallet mener at tiden er inne til at regjeringen vurdere å skjerpe grensen, men kommer ikke med noe konkret forslag til ny grense.

Gruppen tar til orde for en nasjonal fartsgrense i områder der konsekvensene av høy fart er spesielt store. Den mener Kystverket bør utrede dette, og kommer ikke med noe konkret forslag. I dag fastsettes fartsgrenser lokalt av kommunene, og dette er et lite oversiktlig system, heter det.

Hurtige båter og unge førere

Arbeidsgruppen mener det er behov for høyere kompetanse hos førere av de hurtigste fritidsbåtene. Den foreslår at regjeringen vurderer et eget høyhastighetssertifikat.

– Statistikken de siste årene viser også at hurtige båter utgjør en betydelig risiko. Arbeidsgruppen mener videre at aldersgrensen for å føre de hurtigste båtene under enhver omstendighet bør settes til 18 år, heter det i rapporten.

Gjennomsnittlig omkommer det årlig 33 mennesker som følge av ulykker med fritidsbåt her i landet. De siste årene har det vært flere stygge ulykker der utenlandske fisketurister har druknet. Gruppen foreslår at det innføres utstyr for automatisk varsling om bord i utleiebåter som brukes av fisketurister. (ANB-NTB)

Artikkeltags