Støtter 15 butikker

Regjeringen har innført en egen ordning for å sikre drivstoffpumper ved distriktsbutikker.

Regjeringen har innført en egen ordning for å sikre drivstoffpumper ved distriktsbutikker. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

15 butikker i distriktene har fått tilskudd til etablering eller oppgradering av bensin- og dieselpumper.

DEL

Regjeringen har satt av 21 millioner kroner til dette formålet, og nå har Kommunal- og regionaldepartementet fordelt pengene. I år ble det opprettet en ny ordning med tilskudd for å sikre tilgang på drivstoff i distrikts-Norge. Fram til mai er det gitt tilsagn om drøyt 3,3 millioner kroner fordelt på 15 butikker.

– Jeg synes det er spennende å se så konkrete resultater. Det samlede tjenestetilbudet i distriktene har blitt bedre, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Ministeren viser til at grunnleggende tjenester i alle deler av landet er en viktig målsetting for distrikts- og regionalpolitikken.

– Salg av drivstoff er en viktig tilleggsfunksjon for mange distriktsbutikker. Handel av varer og drivstoff er tjenester som bygger opp om hverandre og som samlet byger opp sterke servicesentra, sier Navarsete.

Fire av butikkene som nå satser på drivstoffanlegg ligger i Nordland, hvor det er utbetalt til sammen 1,35 millioner kroner. I Sogn og Fjordane er det to butikker som har fått slike tilskudd. Resten av tilskuddene er fordelt på ni andre fylker.

Hver butikk kan få opptil en halv million kroner i tilskudd. Investeringsstøtten til drivstoffanlegg skal i hovedsak gå til opprustning av eksisterende an legg. Anlegg lokalisert til butikker som inngår i det statlige Merkur-programmet skal prioriteres. (ANB)

Artikkeltags